Anna Drugge

JURIST TILL DIN HJÄLP

ERFARENHET

2021, Advokatfirman Treschow & Partner 

UTBILDNING

2021, Juristexamen från Göteborgs Universitet 

SPRÅK

Svenska

Engelska