Brottmål

Brottmålsadvokater med god expertis inom brottmål & straffrätt

För en misstänkt eller ett brottsoffer är det särskilt viktigt att ha ett lyhört, engagerat och stöttande ombud. Vi på Treschow & Partner besitter mångårig erfarenhet inom just straff- och processrätt och kan utifrån just dina förutsättningar hjälpa dig. Oavsett om du är misstänkt för en brottslig gärning eller är utsatt för ett brott ger vi tidiga råd som kan vara avgörande för utgången i just ditt mål. 


Vi har även en löpande kontakt med dig och bevakar dina intressen och rättigheter under såväl utredningsstadiet som under rättegången i domstol.


Vi kan bistå med juridisk rådgivning inom bl.a. följande:
- Hur en förundersökning går till samt vilka dina rättigheter och skyldigheter är under densamma
- Vad man ska tänka på inför och under ett förhör
- Hur en rättegång går till
- Vilka rättigheter och skyldigheter du har i förhållande till skadestånd
- Vad som krävs för att bli dömd för ett brott
- Vilken påföljd (straff) som kan bli aktuell
- Vilka möjligheter du har till ett överklagande 

Målsägandebiträde

Under förundersökningen och rättegången kallas brottsoffret för målsägande. Har man blivit utsatt för våldsbrott som till exempel sexualbrott , misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet, har man oftast rätt till ett eget juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska ta tillvara brottsoffrets intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till brottsoffret under både förundersökning och rättegång.

 
Ett målsägandebiträde kan begäras i samband med anmälan eller förhör hos polisen. Man kan också framföra egna önskemål om vem man vill ha som målsägandebiträde. Man kan också vända sig direkt till tingsrätten med sitt önskemål. Tingsrätten fattar beslut och förordnar målsägandebiträdet. Man får ofta sina önskemål tillgodosedda. Målsägandebiträde kan utses så snart förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet kostar ingenting för målsäganden.

Brottmål
Brottmål