Brottmål

Brottmålsadvokater med god expertis inom brottmål & straffrätt

Målsägandebiträde

Under förundersökningen och rättegången kallas brottsoffret för målsägande. Har man blivit utsatt för våldsbrott som till exempel sexualbrott , misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet, har man oftast rätt till ett eget juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska ta tillvara brottsoffrets intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till brottsoffret under både förundersökning och rättegång.

 
Ett målsägandebiträde kan begäras i samband med anmälan eller förhör hos polisen. Man kan också framföra egna önskemål om vem man vill ha som målsägandebiträde. Man kan också vända sig direkt till tingsrätten med sitt önskemål. Tingsrätten fattar beslut och förordnar målsägandebiträdet. Man får ofta sina önskemål tillgodosedda. Målsägandebiträde kan utses så snart förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet kostar ingenting för målsäganden.

Brottmål
Brottmål