Hannes Næss

ADVOKAT TILL DIN HJÄLP

ERFARENHET

2020, Advokatfirman Treschow & Partner

2019-2020, Advokatfirman Styrks

2016-2019, Advokatfirman Lindahl

2014-2016, Tingsnotarie på Varbergs tingsrätt

2014, Förvaltningsrätten/Kammarrätten i Göteborg

UTBILDNING

2014, Juristexamen från Umeå Universitet

SPRÅK

Svenska

Norska

Engelska