Skatt vid försäljning av häst

10.06.2024

Skatt vid försäljning av häst

Att sälja en häst kan innebära att du behöver betala skatt på vinsten, beroende på om det rör sig om en hobby- eller näringsverksamhet. För att undvika otrevliga överraskningar är det viktigt att ha full koll på bokföringen och de relevanta skattereglerna. Vi förklarar vad du behöver tänka på och vilken skattesats som gäller för din hästförsäljning.

Måste man skatta när man säljer en häst?

När man säljer en häst kan det finnas skattemässiga konsekvenser beroende på omständigheterna kring försäljningen. Om försäljningen av hästen ger ett överskott, det vill säga skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset, kan detta överskott behöva beskattas. Det är viktigt att ha noggrann bokföring som visar både inköpspriset och försäljningspriset för att kunna räkna ut vinstmarginalen och därmed det belopp som eventuellt ska beskattas.

Om försäljningen av hästen sker inom ramen för en hobbyverksamhet och genererar ett överskott, ska detta överskott beskattas under inkomst av tjänst från första kronan, även om omsättningen kan variera. 

Det är också relevant att notera att en häst som förvärvas från en privatperson som inte är uppfödare och sedan säljs efter träning inte ska betraktas som en begagnad vara i vissa fall. Detta kan påverka hur försäljningen behandlas ur ett skatteperspektiv.

Hur många procent är vinstskatten på?

I Sverige beskattas kapitalvinster, inklusive vinst från försäljning av tillgångar som hästar om de betraktas som en kapitaltillgång, med en skattesats på 30 procent. Detta innebär att om du säljer en häst och gör en vinst, så är det den vinsten som beskattas med 30 procent. Det är viktigt att notera att detta gäller för privatpersoner och att reglerna kan variera för företag eller om hästen säljs som en del av en näringsverksamhet.

Vad ska man tänka på när man säljer en häst?

 • Prissättning
  Se till att priset på hästen är rimligt och reflekterar dess ålder, hälsa, utbildningsnivå, tävlingsresultat och andra relevanta faktorer. En värdering från en oberoende expert kan vara till hjälp.

 • Hälsokontroll
  Det är vanligt att köparen begär en veterinärbesiktning innan köpet genomförs. Detta ger köparen en klar bild av hästens hälsostatus. Som säljare bör du vara förberedd på detta och ha relevant hälsodokumentation tillgänglig.

 • Avtal
  Ett skriftligt köpeavtal bör upprättas och undertecknas av både säljare och köpare. Avtalet bör innehålla detaljer om hästen, köpesumman, betalningsvillkor, eventuella garantier, och vad som händer om hästen inte motsvarar köparens förväntningar.

 • Garantier och ansvarsfriskrivning
  Det är viktigt att vara tydlig med vilka garantier som ges och vilket ansvar säljaren friskriver sig från. Detta kan inkludera hästens hälsostatus, lämplighet för vissa discipliner eller nivåer av ridning.

 • Betalning
  Överenskom om betalningsmetod och tidpunkt. Det är vanligt att använda säkra betalningsmetoder eller att pengarna hålls på ett klientmedelskonto tills alla villkor i avtalet är uppfyllda.

 • Överlämning
  Planera för en smidig överlämning av hästen till den nya ägaren. Detta inkluderar att ordna transport och att se till att alla nödvändiga dokument, såsom pass och vaccinationsintyg, överlämnas.

 • Skatter och avgifter
  Var medveten om eventuella skattemässiga konsekvenser av försäljningen, inklusive kapitalvinstskatt och moms. Det kan vara klokt att konsultera med en skatterådgivare för att förstå dina skyldigheter.

 • Försäkring
  Kontrollera hur försäljningen påverkar hästens försäkring och vid vilken tidpunkt ansvaret för hästen övergår till köparen.

Att sälja en häst innebär mer än bara att hitta en köpare och komma överens om ett pris – det innebär också att hantera skattemässiga aspekter korrekt. För att säkerställa att du följer alla regler och undviker oväntade skattekrav är det viktigt att hålla ordning på bokföringen och förstå hur vinster beskattas. En skatteexpert kan ge värdefull vägledning och hjälpa dig att navigera genom de komplexa skattereglerna. Med rätt förberedelser kan du genomföra försäljningen smidigt och framgångsrikt.


Behöver du rådgivning eller hjälp med hästskatt?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93