en-CE-märkning

26/03/2021

CE står för Conformité Européenne och betyder ungefär "i överensstämmelse med EG-direktiven".

En CE märkt produkt innebär att det finns en tillverkare eller importör som intygar/garanterar att denna CE märkta produkten uppfyller Europeiska Unionens grundläggande, väsentliga hälso-, miljö - och säkerhetskrav i relevanta direktiv och kan även ses som ett "handelsmärke". Säkerhetskraven ska främja en god hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Med "handelsmärke" menas det att man kan sälja en CE märkt produkt fritt inom hela EU.

När är en CE märkning aktuell?

En CE märkning kan bli aktuell om det rör sig om en nytillverkad produkt som tas i bruk eller allmänt släppts ut på marknaden, detta spelar då ingen roll om tillverkningen skett inom EU eller i något annat land. Samma sak gäller om en begagnad produkt privatimporteras och tas i bruk i ett EU - land.
En CE märkning är även aktuell om en produkt som betraktas som ny och därefter ändras på ett sätt som kan komma att påverka EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö eller när en produkts användningssätt inte fallit inom regelverkets tillämpningsområde och sedan ändras så att regelverket blir tillämpligt.

Båtar

En fritidsbåt som är 2,5 - 24 meter lång, vattenskotrar och motorer måste CE märkas. Även utrustning som tillhandhålls separat ska CE märkas.

Det kan då röra sig om:

  • Gnistskyddad utrustning för bensininstallationer
  • Anordningar som hindrar att utombordsmotorer startas med ilagd växel
  • Rattar, styrmekanismer och styrkabelsatser
  • Bränsletankar för fast installation och bränsleslangar
  • Fönster och prefabricerade luckor