Agnes Benktander

EXPERIENCE

2021, Advokatfirman Treschow & Partner 

2020-2021, Elison Wahlin Advokatbyrå

2017-2020, Förvaltningsrättsnotarie på förvaltningsrätten i göteborg

2017-2017, Fjällmans Juridik

2014-2017, Collector Bank

EDUCATION

2014, Juristexamen från Örebro Universitet

LANGUAGES

Swedish

English