Frida Treschow

EXPERIENCE

2020, Advokatfirman Treschow & Partner

2018-2019, Advokataktiebolaget Litigate

2017-2018, Advokatfirman Wåhlin

2017, Juristbyrån Treschow & Karlsson

2012-2017, Setterwalls Advokatbyrå

2015-pågående, Föreläsare/lärare i entreprenad- och fastighetsjuridik

2013-2014, Tingsnotarie på Varbergs tingsrätt

2011, Advokatfirman Hannes Snellman

2010, Svenska Handelskammaren i New York

EDUCATION

2010, University of New York at New Paltz 

2010, Juristexamen från Lunds Universitet

LANGUAGES

Swedish

English