en-Fodervärd och fodervärdsavtal

24/05/2022

Ett fodervärdsavtal upprättas i samband med att en hästägare hyr ut sin häst till en foderägare. Att vara foderägare innebär inte att du köper någon annans häst, utan att du tar hand om någon annans häst som om det vore din egen. Likaså står du som foderägare för hästens löpande kostnader, men vad som kan ingå inom de löpande kostnaderna kan vara olika. Det finns många fördelar med att vara fodervärd. Dels kan det vara ett bra sätt att prova på hur det är att vara hästägare, dels är det mindre kostsamt än att äga en häst.

Det är väldigt viktigt att upprätta ett fodervärdsavtal, eftersom båda parterna måste vara överens om vad som gäller under fodervärdperioden. Ett väl utformat och detaljerat avtal är bra för att undvika konflikter om hästen. Det kan vara allt från hur hästen ska användas och uppsägningstider till kostnader som fodervärden ska betala. Fodervärdsavtal går att köpa färdiga så att du inte behöver fundera på vad det ska innehålla. Naturligtvis går det att ändra/ta bort/tillägga punkter i just ditt avtal.

Om någon av parterna begår ett avtalsbrott (om någondera bryter mot de regler som bestämts i avtalet) så tillämpas avtalslagen som vägledning för hur tvisten ska lösas. Vill parterna undvika att tvista om frågan i domstol så kan de antingen lösa saken enligt avtalslagen eller komma överens om en förlikning. Det kan även vara så att parterna till och med skrivit i avtalet om hur en tvist ska lösas. Man vill försöka undvika en tvist som måste lösas av en domstol för att slippa höga kostnader, men det är även väldigt tidskrävande för båda parterna.

 Har du ytterligare frågor om fodervärdsavtal eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här.