en-Äktenskapsförord

24/05/2022

Ett äktenskapsord är ett avtal som tecknas mellan två personer som är gifta med varandra. Äktenskapsförordet reglerar vad som ska räknas som enskild egendom vid en bodelning vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Det som står i äktenskapsförordet kommer alltså inte att ses som giftorättsgods. Det är helt upp till respektive make/maka att bestämma vad som ska vara enskild egendom, antingen kan det avse en viss egendom eller all egendom.

Ett äktenskapsförord har viktiga formkrav som måste uppfyllas för att det ska vara giltigt, till skillnad från ett samboavtal. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna. Det måste även skickas in och registreras hos Skatteverket. Om makarna är oense om äktenskapsförordet kan det även vara bra att låta upprättandet bevittnas. Äktenskapsförordet börjar gälla från och med den dag då Skatteverket registrerar det.

Ett äktenskapsförord kan förnyas och ändras genom att ett nytt tecknas, och det måste även registreras hos Skatteverket.

Det finns många fördelar med att ha ett äktenskapsförord, hur oromantiskt det än låter. Det är en enkel process att skriva det och det funkar som ett skydd för båda makarna inför konflikter som kan uppstå i framtiden. Med ett äktenskapsförord skyddar man sin egendom som kan vara jobbig att förlora vid en skilsmässa, som t.ex. fastigheten, besparingar eller aktier. Det är även en trygghet att veta vad som tillhör vem om man går skilda vägar. Det kan vara besparande av både tid och pengar.  

Har du ytterligare frågor om äktenskapsförord eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här.