en-Aktiebolagets bolagsstämma

24/05/2022

Bolagsstämman fungerar som aktiebolagets högsta beslutande organ där samtliga aktieägare samlas. I ett aktiebolag så måste det årligen inträffa minst en bolagsstämma eller årsstämma. Om det finns anledning till att ha en extra bolagsstämma så har styrelsen möjlighet att kalla till en sådan.

Bolagsstämman är ett årligt möte där aktieägarna överlägger och beslutar om frågor som bland annat rör bolagets olika resultat, hur eventuell vinst eller förlust ska disponeras, vilka som ska ingå i styrelsen och andra frågor. Samtliga aktieägare får rösta i en bolagsstämma, men hur stor dennes röst påverkar ett beslut beror på hur många aktier bolagsmannen har och vilken typ av aktie bolagsmannen har i fråga.

Har du ytterligare frågor som rör aktiebolag eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här.