en-Dolda fel i hus

20/02/2021

Dolda fel i hus och fastighet

En köpare får inte göra gällande fel som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.

Köparen har en omfattande undersökningsplikt, vilket innebär att köparen själv får stå för fel som hen upptäckt eller bort upptäcka eller bort förstå fanns vid köpet. Om köparen gjorde en undersökning som uppfyllde dennes undersökningsplikt men fastigheten ändå har ett fel då kan det röra sig om ett dolt fel.

Säljaren ansvarar för dolda fel, fel som inte kunnat upptäckas vid en undersökning av en normalt begåvad och erfaren person. För dolda fel ansvarar en säljare tio år efter försäljningen. Om huset har dolda fel som säljaren ansvarar för kan en köpare kräva avdrag på priset eller häva köpet om felet är väsentligt. Köparen kan även kräva skadestånd om säljaren gjort en utfästelse eller varit försumlig.