en-En ny konsumentköplag

11/04/2022

En ny konsumentköplag

Regeringen beslutade den 30 mars att Sverige ska införa en moderniserad konsumentköplag. Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2022.

Syftet med lagändringen är att den ska moderniseras i takt med samhällets konstanta utveckling gällande varor och tjänster som både är fysiska och digitala. I skrivande stund är internationell handel vanligt förekommande, likaså köp som sker över nätet. Dessa köp omfattar alla möjliga olika produkter som kläder, teknik, fordon, streaming-tjänster och djur. 

Moderniseringen av konsumentköplagen ska även stärka konsumentskyddet, eftersom det idag är väldigt vanligt att man på olika sätt exponerar sina personuppgifter, bankuppgifter och dylikt. En tydlig förändring i den kommande uppdaterade lagen som visar på just detta, är att regeringen vill förlänga den tid som en konsument kan reklamera en vara utan att behöva bära ansvaret för det eventuella felet, från sex månader till 2 år. Det ska alltså föreligga en presumtion om att de fel som en konsument upptäcker inom 2 år från köpet, ska anses vara ett ursprungligt fel som ligger inom näringsidkarens ansvar. Utöver detta så föreligger det annars en 3 årig reklamationsfrist.

Konsumentköplagen ska inte bara anspela på köp som berör fysiska och digitala varor utan även levande djur. Ändamålet gällande just köp av levande djur, är att både näringsidkare och konsumenter enklare ska kunna ingå sådana avtal och genomföra köp som är ändamålsenliga och som även ska leda till mer respekt för djuren och utveckla Sveriges djurvälfärd. Den nya konsumentköplagen syftar därmed till att införa vissa särregler för köp av levande djur.

Regeringen vill i sitt förslag till lagändringen uppmärksamma en särskild regel om att en köpare av ett dyrare djur, ska undersöka djuret noggrant för att upptäcka eventuella "fel" innan köpet genomförs, dvs. Införa en undersökningsplikt. Undersökningsplikt innebär att man som konsument undersöker det man ska köpa innan köpet genomförs. Om en köpare underlåter att undersöka djuret antingen av egen vilja eller trots att säljarens uppmaning, så kommer köparen inte kunna kräva säljaren på något eventuellt skadestånd eller liknande om det gäller sådant som köparen kunde ha upptäckt vid undersökningen. Denna regel ska alltså vara till skydd för en säljare av ett djur. Handel med köp av just dyrare djur ska ske med stor omsorg för både köpare och säljare, för att undvika konflikter eller rättsliga tvister. En större omsorg vid försäljning av dyrare djur bidrar även till en tryggare försäljningsprocess för djuren.

Regeringen benämner att våra konsumtionsvanor ständigt är i förändring och utveckling, och tack vare den digitala tillväxten ökar konkurrensen mellan onlinehandel med butikshandel. Det finns därav en anledning att införa regler som är enhetliga för samtliga konsumentköp som genomförs, både nationellt och internationellt. Detta ska i sin tur underlätta för näringsidkare att bedriva och utveckla verksamheter och även stärka det gemensamma målet med att sälja varor och tjänster på samma villkor. Tillsammans med enhetliga regler inom Sverige men också EU, och konsumenternas förstärka skydd, finns stora möjligheter till att tvister som en konsument kan komma att uppleva, reduceras. Detta kan vara allt från dröjsmål av leverans till att det finns fel i varorna eller tjänsterna.

Det råder en viss osäkerhet bland konsumenter när de ska handla varor och tjänster på nätet. Det är delvis på grund av okunskapen om vilka rättigheter de har, men även vilka regler det är som gäller vid köp som sker över nätet. Eftersom köp online till viss del kan vara väldigt komplexa, så kan det i stunder bli svårt att avgöra vad som är fel och vad som inte är fel. En konsument förväntar sig varor och tjänster med en viss kvalité och funktion, men det är svårt att avgöra hur en sådan eventuell konflikt kan lösas.

Något som är viktigt för regeringen som de tydligt framhäver, är att den nya konsumentköplagen ska vara så väl anpassad till e-handeln som idag råder världen över. De konsumentköpsrättsliga regleringarna måste balanseras och vara integrerade med konsumtionsmarknaden och de handelsmönster som konsumenterna har för att tillgodose näringsidkarens och konsumentens intresse.