en-Fodervärdsavtal häst

05/03/2021

Tänk på det här om du ska skriva fodervärdsavtal för häst

Det är mycket som är viktigt att tänka på om du ska ha en häst på foder eller lämna din häst till någon på foder. Som alltid är det viktigt att man har ett fodervärdsavtal för häst som tydligt reglerar vad parterna kommer överens om. Hur fodervärdsavtalet är utformat beror på vad hästen ska användas till under fodervärdstiden. I vissa fall lämnas hästar på foder för att de ska betäckas och få föl och i andra fall ska fodervärden tävla och träna hästen. Problem kan uppkomma i samband med att hästen lämnas eller tas emot "på foder". Som hästjurist så vet vi att det kan uppstå tvister i samband med fodervärdsavtal för häst. Bland annat så förekommer tvister om kostnader för hästen under fodertiden eller att hästen lämnas tillbaka i ett dåligt skick eller kanske till och med skadad. Därför är det bra att försöka skriva ett fodervärdsavtal för häst som är individuellt anpassat till er situation.

Fodervärdsavtal häst
Fodervärdsavtal häst

Men det finns några punkter som alltid bör finnas med i ett fodervärdsavtal för häst. På vår hemsida kan du kostnadsfritt ladda ner ett "fodervärdsavtal häst" som du kan använda om du ska vara fodervärd åt en häst eller lämna din häst på foder till någon. Här nedanför får du en kort förklaring till vad som är bra att ha med i fodervärdsavtalet.

· Vilka som är avtalsparterna är viktigt att ha med i fodervärdsavtalet. Om ni är privatpersoner ska personnummer finnas med och är någon av parterna ett företag ska företagets organisationsnummer vara med. En anledning till att personnummer kan vara bra att skriva med är för att kontrollera att parterna är myndiga. Adress och telefonnummer till båda parterna är också bra att ha med så att man vet var man kan få tag på varandra om det skulle vara något.

Om du ska vara fodervärd åt en häst som ägs av ett bolag kan det vara bra att kontrollera att personen som skriver under avtalet har rätt att teckna bolagets firma. Med rätt att teckna bolagets firma innebär att bolaget har gett en formell rätt till personen att teckna avtal. Viktigt är också att kontrollera att den som lämnar ut hästen på foder också äger hästen.

· Därefter är det viktigt att noga identifiera hästen som ska lämnas ut på foder. Uppgifter som hästens namn, färg, tecken, vilken härstamning, årtal för födelse, utbildningsståndpunkt, mankhöjd, och passnummer är upp- gifter som är bra att skriva med. Med så mycket uppgifter om hästen som möjligt råder det ingen tvekan om att det skulle vara fel häst som lämnas ut på foder.

· En av de absolut viktigaste punkterna är att noga skriva in vem som står för försäkringen för hästen samt hur hästen är försäkrad. I fodervärdsavtalet bör man skriva in om fodervärden får anlita veterinär utan att kontakta ägaren (exempelvis vid akuta skador). Eller om ni har någon annan lösning på hur en sådan situation ska lösas.

För att slippa framtida tvister är det också bra att skriva vem som ska betala självrisken och eventuella behandlingar samt rehabiliteringskostnader. Det kan också vara bra att ha med om det är ett skäl för parterna att bryta kontraktet om hästen skulle skadas. Om du till exempel har en häst på foder som skadas allvarligt och till exempel inte kan ridas mer. Ska du i sådana lägen ändå vara bunden av fodervärdsavtalet under avtalstiden? Frågor som dessa kan vara bra att parterna noggrant diskuterar innan ni skriver under avtalet.

· Avtalstiden är också oerhört viktig att reglera i avtalet för att undvika missförstånd. Omfattar fodervärdsavtalet först en prövotid, eller gäller avtalet under en viss tid, kan vara bra att skriva ner. Viktigt är också att skriva med om fodervärdsavtalet kan sägas upp i förtid. Det är även bra att reglera vad som gäller om avtalet inte sägs upp. Till exempel om avtalet förlängs automatiskt och om det förlängs, hur lång tid det ska förlängas.

Hur transporten av hästen ska gå till är bra att ha med i fodervärdsavtalet. Till exempel om hästen ska köras till hästägaren eller hämtas av denna vid avtalets slut. Under denna viktiga punkt kan ni komma överens till det som passar bäst in på er situation. Man får med andra ord laga efter läge när det gäller avtalstiden. Om en av parterna ska vara fodervärd för ett sto som ska betäckas kan det vara bra att skriva in i fodervärdsavtalet vad som händer om stoet inte skulle bli dräktigt.

· De flesta håller sina hästar mycket kärt och är många gånger oroliga hur hästen ska få det i sitt foderhem. Därför är det alltid bra att ta med en punkt som reglerar frågan vad som händer om till exempel inte hästens sköts som ni kommit överens om. Se i så fall till att det går att avsluta fodervärdsavtalet i förtid. Om man har med en punkt som denna är det viktigt att noga tänka efter hur punkten ska utformas så att den inte används fel.

· En förköpsrättsklausul är viktig för dig som fodervärd om du efter fodertiden skulle vilja köpa hästen. Förköpsrättsklausulen ger dig som fodervärd en rätt att köpa hästen före någon annan om säljaren skulle vilja sälja hästen. Många gånger fäster man sig vid hästen som man har haft en period på foder och därför kan det vara bra att ha med en sådan här klausul även om man från början inte har tänkt köpa hästen.

Skriv i så fall in priset på hästen eller hur hästens pris ska sättas om säljaren efter prövotidens slut vill sälja hästen.

· För att fastställa hur hästen mår är det bra att göra en veterinärbesiktning innan avtalsperioden börjar och när fodervärdstiden är slut. Veterinärbesiktningens intyg kan ni lägga som en bilaga till fodervärdsavtalet.

I vissa fall är fodervärden duktig och till exempel tävlar och tränar hästen. Om hästen i sådana fall skulle öka i värde kan det vara bra att diskutera om någon ersättning till fodervärden ska utgå. Om man kommer överens om att en sådan ersättning ska utgå är det bra att skriva med det i fodervärdsavtalet.

· Viktiga punkter som kan vara bra att specificera är till exempel om hästen får gå i hage med andra hästar, hur ofta den ska skos, om den ska klippas eller ha täcke på sig med mera. Det kan även vara bra att skicka med hästens foderstat. I samband med fodervärdsavtalet är det också bra att diskutera vilken typ av mat som hästen tål eller inte tål. Om hästen på nya stället ska få ensillage som ökar risken för botulism så kan det vara bra att se över om hästen har fått en spruta mot detta.

Avmaskning och vaccinationer kan också vara bra att parterna diskuterar. Det som är viktigt för er, kan vara bra att skriva med i fodervärdsavtalet så att de blir tydligt för både fodervärden och den som äger hästen. Tidpunkter för senaste skoning, vaccination, tandraspning och avmaskning är också bra att ha med i avtalet.

· En annan punkt som är viktig att ha med och som kan förhindra onödiga konflikter är att skriva med vad hästen ska användas till. När man skriver med detta är det viktigt att vara så tydlig och noggrann som möjligt. Många som har lånat ut sina hästar på foder har blivit besvikna över hur hästen rids och tränas eller kanske inte rids alls och tappar både muskler och kondition. För att undvika detta är det bra att reglera allt så tydligt och klart som möjligt.

Om fodervärden ska få tävla hästen kan det vara bra att reglera vilken typ av tävlingar som fodervärden får delta i. Gäller det alla tävlingar både i Sverige och utomlands eller är det bara lokala mindre tävlingar. Ska hästen bara vara sällskapshäst eller användas till promenadridning är det bra att skriva med det i fodervärdsavtalet.

Under den här punkten kan även vara bra att skriva med vad som händer om hästen inte kan användas så som det från början var tänkt. Till exempel om stoet som ska användas till avel inte blir dräktigt eller om hästen som ska användas till tävling får en svår skada.

· All utrustning som följer med hästen är bra att skriva med i fodervärdsavtalet. Dels för att fodervärden då vet om denne behöver köpa något utöver den utrustningen som följer med men även för hästens ägare som kan bocka av när hästen ska lämnas tillbaka.

· Ange i fodervärdsavtalet om hästen har tävlingslicens eller inte. I de fall som hästen ska användas för avel kan det vara viktigt att avtala om hästen ska visas vid premiering med fölet eller inte.

Som hästägare kan det vara bra att skicka med hästens tillhörigheter som träns, sadel, benskydd och täcken. Många hästar har sadlar som är anpassade efter deras ryggar och speciella bett som är anpassade till hästen. Framförallt om du ska lämna din häst på foder till någon som har mindre erfarenhet än du så kan det vara bra att exempelvis skicka med hästens sadel. På så sätt undviker du att hästen rids med en för trång sadel och eventuellt får ont i ryggen. Likaså gäller bett som kan göra skada om de är för stora eller för små.

De elva punkterna här ovan är bra att ha med i avtalet men självklart kan man skriva med andra saker om vill. Desto tydligare fodervärdsavtal för häst desto bättre för att undvika framtida konflikter mellan parterna.

Om det är en värdefull häst kan det vara bra att kontakta en hästjurist innan fodervärdsavtalet för häst skrivs för att undvika en tvist med betydande summor.

EXEMPEL - FODERVÄRDSAVTAL HÄST

Lämna ut sin häst på prov innan försäljning

Fredrika ska sälja sin hopphäst som hon har haft i många år. Hon har hittat en köpare som vill ha hästen på prov en månad innan köpet. Fredrika som vill att sin häst ska få det så bra som möjligt undrar vad hon ska gå med på och vilka risker som finns med att låna ut hästen på prov innan köpet.

Största risken med att lämna ut sin häst på prov är att man riskerar att få en skadad häst tillbaka. I det fallet man får tillbaka en skadad häst blir frågan om skadan beror på en olycka eller om provryttaren har varit vårdslös.

Fredrika skulle kunna fundera på om hon kan ha kvar hästen i stallet och att köparen kommer dit och prövar hästen vid flera tillfällen. Då kan Fredrika lättare kontrollera att hästen sköts och rids så som hon brukar sköta om hästen. Skulle köparen göra något konstigt med hästen så kan Fredrika ingripa för att undvika skador och liknande. Om köparen bor långt bort och det därför inte är möjligt att hästen står kvar i stallet får Fredrika överväga för- och nackdelarna mot varandra. En månad är en ganska bra period för att uppnå syftet med prövotiden.

Viktigast om Fredrika ska låna ut sin häst på prov är att skriva ett ordentligt fodervärdsavtal för perioden. Det är viktigt att Fredrika besiktigar hästen innan hon lämnar ut den på prov och att hon skriver in i avtalet att hon ska få tillbaka den i samma skick om prövotiden inte skulle resultera i köp. Fredrika ska även skriva in i avtalet att fodervärden är ansvarig för all värdeminskning som hästen kan utsättas för under prövotiden. Denna värdeminskning ska gälla oavsett om det beror på en olyckshändelse eller på vårdslöshet.

Viktigt är det att noga fundera på om det ska finnas några begränsningar i vad köparen får använda hästen till. Dessa begränsningar ska i så fall skrivas in i avtalet. Exempel på vad som kan skrivas in är att hästen inte får gå med andra hästar i hagen eller att ryttaren inte får tävla hästen. Anledningen till att det är viktigt att skriva in detta i avtalet är för att båda parter ska vara helt införstådda med vad hästen får användas till under prövotiden.

Lika viktigt som det är att upplysa om hästen eventuella speciella egenheter när man säljer är det att upplysa om dessa inför prövotiden. Om man upplyser om dem innan slipper man en tvist om dem senare. De vanligaste problemen som uppstår i samband med att man lånar ut sin häst på prov eller foder är att hästen skadas och då uppstår frågor om vem som ska betala veterinär och behandlingskostnader.

För att undvika liknande problem är försäkringsfrågan viktig att diskutera och skriva in i avtalet. Det är Fredrika, som är ägare, som ska hålla hästen försäkrad. Problematiken som ofta uppstår är att den som har fått låna hästen vill passa på att prova på allt som hästen kan tänkas kunna.

Detta medför att hästen många gånger blir överansträngd. I alla avtalsförhållanden när det gäller stora summor som det allt som oftast gör i samband med hästköp kan det vara bra att kolla upp köparen hos Kronofogdemyndigheten så att man slipper riskera att man inte får tillbaka hästen eller att den tilltänkta köparen inte har några pengar att betala hästen med.

I sådana här situationer är det två avtal som ska skrivas. Det första avtalet som ska skrivas mellan parterna för prövotiden är ett fodervärdsavtal. Tanken med prövotiden är att det därefter ska bli ett köp varför det andra avtalet blir ett köpeavtal. Fredrika får helt enkelt väga för- och nackdelarna mot varandra men en stor fördel är att häst och ryttare får tid att lära känna varandra.

Fodervärdsavtal häst

SAMMANFATTNING FODERVÄRDSAVTAL HÄST

√ Det är viktigt för både fodervärden och hästägaren att man har ett fodervärdsavtal som tydligt reglerar vad parterna kommer överens om.

√ Hur fodervärdsavtalet ska utformas beror på vad hästen ska användas till under fodervärdstiden.

√ En av de viktigaste punkterna är att skriva i fodervärdsavtalet är vem som står för försäkringen för hästen samt hur hästen är försäkrad.

√ Avtalets längd och om det kan sägas upp i förtid är också viktigt att reglera i fodervärdsavtalet.

√ En förköpsrättsklausulen ger dig som fodervärd rätt att köpa hästen före någon annan om hästägaren skulle vilja sälja hästen.

√ Det är klokt att göra en veterinärbesiktning innan avtalsperiodens början och vid fodervärdstiden slut för att fastställa hur hästen skick är.

√ För både fodervärden och hästägaren kan det vara bra att specificera viktiga punkter. Exempel på sådana punkter kan vara om hästen får gå i hage med andra hästar, hur ofta den ska skos, om den ska klippas eller ha täcke på sig med mera.

√ Tidpunkter för senaste skoning, vaccination, tandraspning och avmaskning kan vara bra att skriva i fodervärdsavtalet.

√ Hästens användningsområde är otroligt viktigt att skriva i fodervärdsavtalet för att minska framtida konflikter och missförstånd.

Om du har några frågor eller funderingar kring fodervärdsavtal för häst så är du varmt välkommen att ringa oss för ett kostnadsfritt på mobil: +46 (0) 704 - 18 55 93 eller mejl: info@treschowpartner.se