en-Fullmakt vid köp och sälj av fastighet

03/03/2021

Fullmakt vid köp och sälj av fastighet

Något man som mäklare kan stöta på vid förmedling av fastigheter är att människor inte alltid kan närvara vid själva köp eller försäljningstillfället. Vid dessa fall kan det hända att de som köper eller säljer fastigheten väljer att låta någon medverka i deras ställe och genom en upprättad fullmakt skriva på köpehandlingar i deras namn. Men vad är egentligen formalian för en korrekt upprättad fullmakt?

Inom ramen för ditt uppdrag som mäklare ingår det att vid behov kunna upprätta en korrekt och tydlig fullmakt. Det finns inget lagkrav på hur en fullmakt skall se ut men vid köp av fastighet finns det ändå några saker som måste finnas med för att fullmakten skall anses som fullgod. Fullmakten skall upprättas i skrift. I fullmakten skall det tydligt framgå vem som är fullmaktstagare och vem som är fullmaktsgivare. Det skall stå vilken fastighet fullmakten för köp berör, och detta skall göras med hjälp av fastighetsbeteckningen. Fullmakten skall även bevittnas av två personer, som alltså inte får vara fullmaktstagaren eller fullmaktsgivaren. Detta är inget krav vid köp av bostadsrätt, men brukar dock ändå krävas av banken. Därför kan det vara bra att få med det från första början.

Checklista:

  • Fullmakten skall vara skriftlig
  • Tydligt framgå vem som är fullmaktstagare respektive fullmaktsgivare.
  • Vilken fastighet berör fullmakten för köpet?
  • Fullmakten skall bevittnas av två personer.