en-Karakteristiska drag för entreprenaden

15/02/2021

Karakteristiska drag för entreprenaden

Det finns flera utmärkande drag för en byggentreprenad. Först och främst så pågår entreprenaden normalt under en längre period. Om man jämför köp av en entreprenad med köp av en vara som en glass eller dator så tar entreprenaden alltid längre tid även om arbetet som ska utföras är litet. I jämförelse med en entreprenad så går ett köp av ett äpple eller en dator på bara några sekunder. Därtill så använder sig parterna ofta av standardavtal som AB 04 eller ABT 06 då det inte finns någon lag som reglerar vad som ska gälla om det blir fel i entreprenaden eller om arbetet till exempel drar ut på tiden. Innan arbetet påbörjas så inleds oftast entreprenaden av en projekteringsperiod då projektet planeras och ritningar tas fram med hjälp av olika konsulter. Eftersom köp av en entreprenad pågår under en längre period blir slutbesiktningen ett viktigt moment och även tidpunkten för felbedömningen. Därutöver är det ofta flera olika parter som är inblandade vid utförandet av entreprenader vilket kan försvåra att avgöra vem som ansvarar för eventuella fel.

Vid en felbedömning blir det avgörande vilken typ av entreprenad och avtal som beställare och entreprenör/entreprenörer har valt.