en-Köpa häst

02/03/2021

KÖPA HÄST

Vad som gäller vid köp av häst

INNAN HÄSTKÖP

Här tar vi upp vad man ska tänka på innan man ska köpa häst. Om man redan har köpt en häst som inte uppfyller förväntningarna så kan man också få vägledning i vad som gäller. En häst är enligt lagens mening en »sak» och beroende på om man köper från en privatperson eller näringsidkare så gäller två olika lagar.

Om du som privatperson köper av en privatperson, eller en privatperson som säljer till en näringsidkare eller en näringsidkare som säljer till en näringsidkare så regleras köpet enligt köplagen.

Om säljaren däremot är företagare (näringsidkare) och köparen privat- person så är det istället konsumentköplagen som är tillämplig på köpet.

För att i framtiden undvika obehagliga överraskningar finns det ett par saker som du som köpare kan göra innan köpet. Oavsett om du arbetar professionellt med hästar eller om du är nybörjare är det mycket du ska tänka på när du ska köpa häst eller sälja häst. Många problem uppstår när hästen har kommit till den nya ägaren eller när den nya ägarens förväntningar inte har uppfyllts.

Avtalet mellan parterna är otroligt viktigt men tyvärr går det inte att reglera allt även i de bästa avtal. Därför rekommenderas att man följer nedanstående punkter för att undvika en dyr och tidskrävande rättslig tvist. En mängd omständigheter kan bidra till att det uppstår problem efter överlåtelsen.

Exempel på dessa omständigheter är:

 • Ny ryttare
 • Ny utrustning
 • Miljöombytet för hästen
 • Bristande information
 • Köparens brustna förväntningar

Ovanstående omständigheter kan medföra problem både för köpare och säljare. Eftersom ett avtal inte kan reglera känslor och förväntningar är det viktigt att göra sin hemläxa ordentligt innan man köper häst. Ett hästköp är alltid en mer eller mindre kostsam affär och man vill inte att det ska behöva tillkomma mer kostnader i samband med köpet.

Köpa häst
Köpa häst

INFÖR HÄSTKÖPET

 • Provridningen

Var noga med provridningen och prova hästen flera gånger. Detta för att du som köpare verkligen ska veta vilken häst du köper. Som köpare ska du veta om hästen är stel innan den kommer igång, om den inte gillar skänkelvikningar och om den älskar att galoppera fort i skogen. Därför är det bra att provrida hästen någon annanstans än i hästens hemmiljö och gärna utomhus. Då har du möjlighet att upptäcka om hästen är istadig (rädd) eller om den har andra dåliga vanor. Be att få vara med när hästen tas in från hagen, borstas, sadlas och tränsas. På så sätt kan du upptäcka olater som att den bits eller har sadeltvång.

Om du själv inte har mycket erfarenhet kan det vara bra att ta med en erfaren ryttare som kan provrida hästen och ge ett ärligt utlåtande. Klargör hästens utbildningsståndpunkt och vad den ska användas till i framtiden.

Det är viktigt att du känner att hästen är rätt för din utbildningsnivå och mål. En häst som är en utmärkt tävlingshäst i svåra klasser kan vara direkt olämplig som första häst. Om du ska köpa en häst som har tävlat så fråga om det inte finns någon film från tävlingstillfället. Då kan du se hur hästen rör och uppför sig på tävlingsplatsen när den inte är i sin hemmiljö.

 • Information om hästen

Internet har underlättat mycket för köpare som ska köpa häst. Är det en tävlingshäst som du ska köpa så kan du googla tävlingsresultat för att se hur resultaten ser ut. Om den har varit borta från tävlingsbanan en längre tid kan du fråga vad det beror på. En möjlig förklaring skulle kunna vara att hästen har varit sjuk och då vill man veta på vilket sätt. Desto mer du vet om hästen innan köpet desto mindre negativa överraskningar får du efter köpet.

Alla hästar, oavsett ålder (senast sex månader efter födelsen), ras eller användningsområde ska ha ett hästpass och detta hästpass ska följa hästen under hela dess liv. Säkerställ därför att hästen har ett pass och kontrollera det noga. Vissa medicinska behandlingar som hästen har fått ska stå i passet även om det i realiteten inte alltid står där.

För att ta reda på hästens tidigare skador så kan du be att få hästens försäkringsnummer och med en fullmakt från säljaren kontrollera skadehistoriken med försäkringsbolaget. Har du möjlighet så försök att ta reda på hur hästen tillbringade sina första år. Får man tag på uppfödaren eller ägaren som hade hästen de första åren så får man ofta värdefull information.

Frågor som man kan ställa är till exempel:

 • När reds hästen in?
 • Om den har varit skadefri?
 • Om hästen har några olater?
 • Om den har fått mycket utevistelse (vilket ofta leder till starka och friska hästar).
 • Hör med tidigare ägare

Om hästen har haft en annan ägare tidigare så kan det vara bra att prata med denne. Detta är framförallt viktigt om du köper från en hästförmedlare som kanske bara har haft hästen i några veckor, då kan den förra ägaren till hästen ge en mer rättfärdig bild. Chansen är större att hästen är hållbar om den tidigare har varit frisk och fungerat väl. Det är troligt att en häst som har varit mycket halt även i fortsättningen kommer att ha problem. Känner du någon som har stått i samma stall som hästen så passa på att fråga om dennes uppfattning.

 • Information om säljaren

Det kan vara bra att ta reda på om säljaren har haft ekonomiska problem. Enklast är att ringa till Kronofogdemyndigheten (kostnadsfritt). Ska du köpa hästen från ett försäljningsstall så kan du prata med någon annan som har köpt sin häst därifrån.

 • Veterinärbesiktning

Se till att göra en noggrann veterinärbesiktning hos en duktig veterinär innan köpet. Hur mycket man bör undersöka hästen, alltså besikta och röntga den innan köpet kan variera mycket både beroende på hästens pris och vad du ska använda hästen till. I de fall en legitimerad veterinär undersökt

hästen på klinik, röntgat hästen och meddelat att hästen är utan anmärkning är vanligtvis undersökningsplikten för köparen uppfylld. Att hästen besiktigas är en säkerhet för både köpare och säljare.

Som säljare bör du lämna uppgifter om tidigare veterinärbesök. Sådana uppgifter är ofta viktig information och kan minska risken för en rättslig tvist längre fram. Som säljare kan du friskriva dig från fel eller brister för olika kända eller ännu okända fel på hästen. Exempelvis har många välmående och friska hästar lösa benbitar. Existensen av lösa benbitar behöver inte ge framtida problem för hästen. Om säljaren friskriver sig så är det extra viktigt för köparen att kontrollera, exempelvis benbiten, med en veterinär. Veterinären kan då bedöma om det är ett problem eller en normal avvikelse. I de fall veterinären finner ett litet fel som kan tyda på allvarlig skada ökar köparens undersökningsplikt.

I det fall köparen väljer att inte undersöka detta mer noggrant kan det anses som att köparen inte uppfyllt undersökningsplikten innan köpets ingående.

 • Förväntningar

För både köpare och säljare är det viktigt att köparen tydligt berättar vad hästen ska användas till. Om hästen till exempel ska användas som promenadshäst eller tävlingshäst är det bra att ha med det i avtalet.

Om du som säljare upplever att köparens förväntningar inte överensstämmer med hästens egenskaper har du möjlighet att avstyra affären för att undvika framtida problem.

 • Avtalet

Ett välskrivet och tydligt avtal är otroligt viktigt för att klargöra vad säljaren och köparen kommer överens om. Tänk på att försöka anpassa avtalet till er situation och skriv med sådant som är viktigt för er. Använd gärna avtalen här på vår hemsida och om ni är osäkra så kontakta oss gärna.

Om du köper en häst från utlandet så är det viktigt att specificera i avtalet att vid en eventuell tvist så ska denna prövas enligt svensk lag och avgöras i svensk domstol.

Om du som köpare skulle vara missnöjd efter köpet är det viktigt att klaga (reklamera) omgående. Gör gärna detta i vittnes närvaro eller skriftligen eftersom det annars kan bli svårt att visa att man har klagat i rätt tid och på rätt sätt. Om det skulle utvecklas till en större tvist så har de flesta ett försäkringsskydd i sin hemförsäkring, så kallat rättsskydd.

Köpa häst
Köpa häst

KONSUMENTKÖPLAGEN OCH KÖPLAGEN

Konsumentköplagen reglerar de rättigheter som du har som privatperson (konsument) när du köper en vara av en företagare (näringsidkare). Om det är fel på en vara hittar du i lagen de regler som gäller och vad du då kan kräva av köparen.

Lagen gäller:

 • Köp av lösa saker, till exempel möbler, bilar, kläder, livsmedel eller hästar
 • Beställning av en vara som ska tillverkas
 • Byte av lösa saker

En stor fördel för dig som är konsument är att konsumentköplagen i huvudsak är en tvingande lag. Det betyder att näringsidkaren inte få ger dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Lagen gäller inte:

 • Vid köp mellan två näringsidkare
 • Vid köp mellan två privatpersoner

Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning som skyddar köparen vilket bidrar till att säljaren många gånger befinner sig i en svår situation. Konsumentköplagen kan inte avtalas bort utan gäller oavsett vad parterna har av- talat om, den är med andra ord tvingande. Det innebär bland annat, att om köparen upptäcker ett fel inom sex månader efter köpet så gäller »omvänd bevisbörda». Omvänd bevisbörda innebär att om ett fel upptäcks, som inte har angetts vid köpet, är det säljaren som ska bevisa att felet inte fanns vid köpets ingång. Som köpare ska du reklamera (meddela säljaren) inom skälig tid från det att du har upptäckt felet.

Vad som är skälig tid är en tolkningsfråga. Men en fingervisning är att om köparen har meddelat säljaren inom två månader från det att köparen har noterat felet, anses det alltid ha lämnats i rätt tid. En köpare som inte reklamerar inom tre år från det att denne har tagit emot hästen har förlorat sin rätt att klaga på hästen om inte säljaren har gett en garanti eller liknande utfästelse.

Däremot får en köpare alltid åberopa att det är något fel på hästen om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller om säljaren till exempel har ljugit eller undanhållit viktig information.

Vid konsumentköp är det därför extra viktigt att säljaren informerar om hästen har några brister och att dessa förs in i avtalet. I och med att köparen fått reda på bristerna är dessa inte längre att betrakta som fel i juridisk mening. Har man i avtalet skrivit in att hästen till exempel har eller misstänks ha lösa benbitar eller spatt kan köparen inte åberopa dessa brister som fel eller dolda fel och kräva prisreduktion eller återgång av köpet.

Näringsidkare

En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Något som är viktigt att tänka på är, att om du köper en häst av en bilhandlare som säljer familjens häst (utanför bolaget) omfattas inte det köpet av konsumentköp- lagen. Var gränsen exakt går mellan en icke näringsidkare och en näringsidkare är svårt att säga. Men en fysisk person som regelbundet handlar med hästar är utan tvekan en näringsidkare. Till dessa kommer uppfödare som regelbundet säljer föl eller tävlingsryttare som försörjer sig inom hästnäringen. Självfallet omfattas alltid alla bolag i form av handelsbolag (HB) eller aktiebolag (AB) av definitionen näringsidkare.

Konsumentköplagen gäller även i de fall då säljaren inte är en närings- idkare, men köpet förmedlas av en näringsidkare. Till exempel om du som hobbyryttare lämnar din häst till försäljning hos en professionell tävlingsryttare. Då tävlingsryttaren hittar en köpare och agerar någorlunda aktivt till försäljningen så omfattas försäljningen av konsumentköplagen. Överlåtelsen blir i dessa fall även ett konsumentköp enligt konsumentköplagen.

Köplagen

Köplagen å andra sidan gäller alla de tillfällen då säljaren är en privatperson som säljer till en näringsidkare, säljaren är en näringsidkare som säljer till en annan näringsidkare och en privatperson som säljer till en annan privatperson. När köplagen är tillämplig så är köparens undersökningsplikt av hästen större. Det innebär att köparen måste bevisa att ett fel redan fanns när försäljningen skedde.

Köpare som omfattas av köplagens bestämmelser ska också reklamera (meddela säljaren) inom skälig tid från det att köparen har märkt felet. Här finns ingen liknande fingervisning om två månader som i Konsumentköp- lagen utan »skälig tid» bedöms från fall till fall. En köpare som inte reklamerar inom två år från det att denne har tagit emot hästen har förlorat sin rätt att klaga (om inte säljaren har gett en garanti eller liknande utfästelse). Däremot får en köpare alltid åberopa att det är något fel på hästen om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller om säljaren till exempel har ljugit eller undanhållit viktig information.

Till skillnad från konsumentköplagen säger man att köplagen är indispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort. Det innebär att köplagens bestämmelser inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

Köpa häst
Köpa häst

Kan ett företag sälja hästar privat?

Johan ska köpa häst från ett företag som säljer hästar men säljaren säger att de säljer privat. Säljaren importerar hästar och säljer dem under sitt företagsnamn och företags­ stall. Johan som har läst lite juridik vet att det är säkrare som privatperson att köpa av ett företag och undrar därför om ett företag kan sälja privat? Johan undrar därför vad han ska tänka på.

Som du kan läsa om tidigare är det stor skillnad att köpa häst från en privatperson eller ett företag. Om Johan köper en häst från en privatperson är det reglerna i köplagen som blir tillämpliga. Köper Johan istället en häst från ett företag är det reglerna i konsumentköplagen som blir tillämpliga på köpet. Dessa regler är till för att skydda Johans köp då Johan anses vara den svagare parten.

Den största skillnaden mellan att köpa från en privatperson eller ett företag, är att det i konsumentköplagen finns ett mer omfattande skydd för köparen om det är fel på hästen och detta fel visar sig inom sex månader från köpet. Denna garanti återfinns i konsumentköpslagens 20 a paragraf. Det innebär att om ett fel visar sig på hästen inom sex månader från köpet utgår man ifrån att felet fanns när hästen såldes om inte särskilda skäl talar emot detta. Ett exempel på särskilda skäl skulle kunna vara att om hästen efter några månader bryter benet så finns det särskilda skäl som talar för att hästen inte hade brutet ben vid försäljningstillfället. Men det är säljaren som ska visa att hästen inte hade ett brutet ben innan leveransen. Den här regeln är det största skyddet för Johan om han köper hästen av en näringsidkare.

Att företaget säger att de säljer hästen privat är inte helt i sin ordning eftersom företaget verkar vara hästrelaterat i detta fall. Om företaget är verksamt inom något annat som exempelvis byggindustrin kan de sälja hästen utanför företaget. I de fall som rätten har prövat om man kan sälja en häst privat när man har ett företag som håller på med hästverksamhet så har det visat sig att säljaren har ett mycket begränsat utrymme för att göra detta. Detta för att köparen ska kunna känna sig trygg och att konsumentköplagen ska tillämpas.

Johan kan därför känna sig lite säkrare om han köper från ett företag. Enda nackdelen med att köpa från ett företag som är registrerat som ett aktiebolag skulle kunna vara att aktiebolaget går i konkurs. I så fall kan inte Johan ställa samma krav på säljaren. Om företaget går i konkurs och Johan har en fordran på bolaget blir Johans fordran en oprioriterad fordran.

Detta innebär att Johan riskerar att inte få betalt för sin fordran om det inte finns pengar i bolaget. Men å andra sidan, om Johan skulle ha köpt hästen från en privatperson finns det alltid en risk för att säljaren ändå inte har några pengar att ersätta Johan med.

Vad ska man tänka på vid import av häst?

Nova ska köpa en dressyrhäst från Danmark och undrar därför vad hon ska tänka på och vilka dokument som behövs.

De punkter vi har gått igenom tidigare gäller även när man ska köpa häst från utlandet. Men det Nova ska tänka på är att det är ännu viktigare med en ordentlig veterinärundersökning. Avtalet är också väldigt viktigt om man köper en häst från Danmark, för skulle det i framtiden uppstå en tvist är det ofta dansk lagstiftning som gäller och även en dansk domstol som prövar målet. När man skriver avtal kan man skriva in vilket lands lag som ska gälla och var tvisten ska avgöras.

För Novas del kan det vara en fördel att skriva in i avtalet att svensk lag ska tillämpas och att svensk domstol ska pröva målet vid en tvist. Detta för att det är lättare att förstå vad som gäller och att lättare att förstå språket. Om man har köpt en häst i ett annat EU-land ska hästen som regel genomgå en veterinärundersökning inom två dygn före lastning. Veterinären ska då intyga, genom ett hälsointyg, att hästen är frisk enligt de regler som gäller inom EU. Intyget från veterinären gäller i tio dagar och under dessa tio dagar får man resa obegränsat inom EU.

Detta hälsointyg ska Nova sedan spara i minst sex månader efter resan. Om du ska köpa en häst från Norge gäller samma regler som för EU-länder men däremot måste man göra en anmälan i förväg till tullstationen där man passerar gränsen.

Ska du å andra sidan tävla med hästen inom Sverige, Danmark, Finland eller Norge är bestämmelserna lite enklare. Då räcker det att du kan visa att hästen ska tävla. Med andra ord så behövs inget hälsointyg när hästarna reser mellan dessa länder då de ska tävla. Exempelvis så kan du som ryttare, på resan dit, ha med en startlista som visar att du ska tävla. På hemresan kan du visa ett tävlingsintyg om att hästen faktiskt har tävlat. Reglerna gäller fem dagar före den första tävlingsdagen och fem dagar efter den sista tävlingsdagen.

Transporterar man hästen till eller från ett land utanför EU gäller ofta särskilda regler som kan vara bra att kolla upp. För att få reda på vad som gäller för det specifika landet kan man ta kontakt med Jordbruksverket. För samtliga internationella transporter gäller att hästen måste ha hästpass eller annan godkänd identitetshandling.

SAMMANFATTNING - KÖPA HÄST

Inför hästköp är det viktigt att:

√ Provrida ordentligt

√ Efterforska information om hästen

√ Höra med tidigare ägare

√ Ta reda på vem man köper av

√ En ordentlig veterinärbesiktning

√ Vara tydlig vad hästen ska användas till

√ Ett välskrivet avtal