en-Richard Wingbro från Treschow & Partner har i egenskap av kursansvarig för juridikutbildningen deltagit på Fastighetsakademins Branschdagar

23/05/2022

Richard Wingbro från Treschow & Partner har i egenskap av kursansvarig för juridikutbildningen deltagit på Fastighetsakademins Branschdagar vilket är fastighetsbranschens arbetsmarknadsdagar i regi av Fastighetsakademin.

Fastighetsakademin är en av fastighetsbranschens främsta skolor. Under Branschdagen deltog inte mindre än 24 utställare och nära 200 studenter möttes på Fastighetsakademins Branschdag. Alingsåshem och Wallenstam AB med flera höll också välbesökta föredrag, utöver kontaktknytandet vid montrarna. Även HSB Göteborg och Fastighets AB Balder var där. Tack Fastighetsakademin för allt ni bidrar med och för att ni låter oss vara med och utbilda framtidens stjärnor i fastighetsbranschen i fastighetsrätt.