en-Säljarens skyldigheter och rättigheter vid försäljning av fastighet

24/05/2022

Vid köp av fastighet så har både säljaren och köparen olika rättigheter och skyldigheter. Här kan du läsa mer specifikt om vad säljaren har för skyldigheter respektive rättigheter.

 Säljaren har en skyldighet att fastigheten inte på något sätt skadas / försämras under tiden köparen inte tillträtt fastigheten.Skyldighet gäller fram till det datum som köparen får tillträda fastigheten enligt avtal. Skyldighet upphör även om köparen inte tillträder fastigheten vid avtalad tidpunkt.

Har säljaren haft ansvar för vården av fastigheten och försämringar/skador uppkommit, har köpren rätt till avdrag på köpeskillingen. Vid mer väsentliga skador / försämringar så kan köparen även häva köpet så länge denne väcker talan om det inom ett år från tillträdesdagen. Köparen besitter samma rättigheter om det uppkommit skador eller försämringar på fastigheten som uppkommit genom säljarens vanvård, dvs. att säljaren själv är den som orsakat dem.

En annan skyldighet som säljaren har är att avträda fastigheten vid avtalad tid för köparens tillträde, annars har köparen rätt till ersättning för den skada som uppkommer till följd av att säljaren inte lämnar fastigheten utan skäl. Dessa skäl är endast aktuella om säljaren har stöd till dem i ett återgångsvillkor eller om köparen dröjer med att betala.

Som säljare har man en skyldighet att upplysa om befintliga fel i fastigheten. Skulle fastigheten inte motsvara vad som följer av avtalet så har köparen rätt att få ersättning för skador, precis som ovan nämnt. Man skiljer däremot på sådant som säljaren haft en skyldighet att upplysa om, och sådant som en köpare bör ha upptäckt vid en eventuell besiktning (besiktning är i sig inget krav).

 En rättighet som däremot tillkommer säljaren, är att vid försäljning av fastighet så har säljaren rätt till den avkastning eller annan inkomst som fastigheten genererar fram till den dag då köparen tillträder fastigheten.

Har du ytterligare frågor kring försäljning / köp av fastighet eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här.