en-Ska du sälja din häst? Tänk då på detta!

22/05/2022

SKA DU SÄLJA EN HÄST? VAD BÖR DU DÅ TÄNKA PÅ SOM SÄLJARE?

Ska du sälja din häst? I så fall finns det många frågor du ska ställa dig för att få till en så bra försäljning och lyckad affär som möjligt. Ofta får man höra hur man som köpare ska bete sig för att undvika en tvist och vad man ska tänka på vid köp av häst. Men hur ska man tänka som säljare? Vilka lagar finns det att följa och hur ser egentligen säljarens rättigheter och skyldigheter ut. Vilka fällor kan ska man som säljare undvika att hamna i? Vi kommer nu att gå igenom några hästjuridiska frågeställningar som du bör tänka på.

TÄNK IGENOM VILKEN TYP AV KÖPARE DU VILL NÅ

Vilken typ av köpare är optimal för just min häst? Säljer man hästen till en tävlingsryttare så får man räkna med att det kommer ställas högre krav på hästen jämfört med om man hittar en köpare som ska använda hästen som sällskap och motionsridning. Därför är det viktigt att utforma försäljningsprocessen efter den typ av köpare du vill nå. Hitta rätt forum för din försäljning och ha en korrekt benämning på din häst.

BESKRIV HÄSTEN SÅ SANNINGSENLIGT DU BARA KAN

Visst kan det kännas lockande att berätta hur fantastiskt snäll din häst är. Den har aldrig stannat på tävling, lastar sig själv och har absolut inga olater i boxen. Men till saken hör att de muntliga utfästelser som säljaren gör inför köpet kommer att spela stor roll eftersom att dessa kan komma att räknas som en garanti på hästens beteende. Jämför det med om du skulle köpa en moped på blocket. Om säljaren då har sagt att moppen har en felfri motor, aldrig har krånglat vid starten och att köparen inte behöver oroa sig för något - mopeden kommer att fungera felfritt i minst 5 år till hävdar säljaren vid provkörningen! Detta är två liknande utfästelser och eftersom att hästar enligt lagen räknas som en lös sak, vilket även mopeder gör så innebär det att det i grunden kommer att ställas samma krav enligt lagen. Var därför noga med att inte marknadsföra din häst på ett vis som du inte kan garantera.

VEM SKA BESTÄLLA BESIKTNINGEN?

Spelar det någon roll vem som har beställt besiktningen? Om någon av parterna i efterhand vill vända sig mot veterinären med anledning av att en skada har missats vid röntgen eller om den okulära besiktningen visar sig vara bristfälligt genomförd så spelar det stor roll vem av parterna som har beställt besiktningen. Det är nämligen endast den beställande parten som kan göra krav gällande mot veterinären. Vill du känna dig trygg i att kunna göra anspråk gällande mot veterinären som utför besiktning och röntgen? Ja då gör du bäst i att själv påkalla och vara beställare av besiktningen

VEM ÄGER HÄSTEN DU SÄLJER? SKA HÄSTEN SÄLJAS AV NÅGON ANNAN MOT PROVISION?

Det är idag vanligt att lämna sin häst till försäljningsstall eller att låta en duktig tävlingsryttare sälja sin häst. Om du ska ta emot någon annans häst för försäljning så är det av största vikt att du som förmedlare har ett giltigt avtal med hästens ägare. Skriftligt är det allra bästa eftersom att muntliga avtal är mycket svårare att bevisa. Därav så bör det upprättas ett tydligt avtal mellan hästägaren och förmedlaren. Om hästen ska säljas i förmedlarens namn så behövs också en fullmakt från ägaren med meddelande om att förmedlaren äger rätt att försälja hästen. Likaså provisionsdelen bör vara noggrant preciserad i avtalet.

VAD SKA MAN SKRIVA I KÖPEAVTALET?

När hästen väl säljs så är det också viktigt att komma ihåg att precisera hästens användande så tydligt som möjligt i avtalet. Om man skriver hopphäst och hästen efter försäljningen vägrar att hoppa eller att det skulle visa sig att hästen har en fysisk skada som gör att hästen inte är kapabel att hoppa så innebär det att det föreligger ett eventuellt väsentligt fel. Skulle man däremot ha skrivit att hästen lämpar sig för motionsridning och skadan inte hindrar normal ridning så föreligger inte fel i samma utsträckning. Det är alltså av största vikt att placera sin häst i rätt fack vid försäljningen och om hästen ligger på gränsen kan det vara klokt att välja att skriva allround istället för hopphäst. Vid val av avtal så bör man som säljare också vara medveten om att det finns många olika typer av köpeavtal på marknaden och att dem skiljer sig åt väsentligt huruvida de är till köparens fördel eller säljarens fördel. Fundera också på om det finns något särskilt villkor som du som säljare vill ha med i avtalet. Exempelvis en återköpsklausul om hästen skulle bli till salu igen.

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ AVSEENDE SÅ KALLADE FRISKRIVNINGAR?

Kan man som säljare skydda sig genom friskrivningar i köpeavtalet? En vanlig uppfattning är att man genom friskrivningar i avtalet helt kan frånskriva sig ansvar gällande hästens skick. Detta stämmer inte riktigt. Skulle man exempelvis skriva in att hästen säljs i "befintligt skick" så kan man ju som säljare tro att detta innebär att man inte ansvarar för hästens skick och att säljs så som den är. Dessvärre är det inte så utan enligt både konsumentköplagen samt köplagen så gäller att hästen inte får vara i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta. Köper man en häst vars syfte är att den skall hopptävlas så kan den komma att anses felaktig om den inte lever upp till detta trots att den sålts i "befintligt skick".

HA GOD DOKUMENTATION OM HÄSTENS BETEENDE, MERITER OCH HÄLSA

Skulle det uppstå ett problem med hästen efter köpet och en tvist blir ett faktum. Då är dokumentationen säljarens räddning. Kan du som säljare bevisa att hästen exempelvis inte hade den uppkomna skadan vid försäljningen så det ett ickeproblem. Många av de tvister som landar på vårt bord som hästjurister berör fall där dokumentation saknas vilket försvårar processen betydligt. Fota gärna din häst från många vinklar och filma gärna sista ridpasset för att kunna bevisa i vilket skick hästen var vid försäljningen.

VILKA LAGAR GÄLLER NÄR MAN KÖPER OCH SÄLJER HÄST?

Slutligen så finns det vissa lagar som man som säljare bör ha god kunskap om. Om du försäljer hästen som privatperson gäller Köplagen. Är du en näringsidkare som yrkesmässigt försäljer hästar eller klassas som detta utan att ha ett registrerat bolag så gäller Konsumentköplagen. Ett bra tips är att gå in på www.lagen.nu och läsa in sig på lagarnas paragrafer och göra sig bekant med sina rättigheter respektive skyldigheter. Vill du läsa mer om hästjuridik specifikt så finns boken "hästjuridik i vardagen" vilket är en perfekt handbok att ha både som köpare och säljare.

CHECKLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄST

- Ha bra koll på hästens papper, pass, mätintyg, röntgenplåtar, ägarbevis.

- Uppmuntra till veterinärbesiktning och röntgen, det skyddar dig som säljare.

- Gör inga muntliga utfästelser som inte står i proportion till hästens egenskaper.

- Välj avtal med omsorg.

- Ha koll på lagen och de tidsfrister som gäller.