en-Ska du skriva ett testamente?

12/04/2020

Testamente - vad gäller?

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Det du ska tänka på är att alla formkrav är uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Allt utom dina bröstarvingars laglotter kan du testamentera till vem som helst.

Vad finns det för formkrav på testamente?

När du ska skriva ett testamente finns det en del saker att tänka på. Testamentet ska upprättas skriftligt och signeras. Därefter behöver testamentet bevittnas av två personer som är över femton år. Nära släktingar får inte vara vittnen och inte heller någon som tar del av arvet. Om du vill ändra i ditt testamente så bör du förstöra ditt gamla exemplar när du upprättar ett nytt. Enligt lag är det senast daterade testamentet giltigt men för att undvika förvirring är det bäst att bara ha ett testamente. Även om du bara vill göra ett tillägg i testamentet så gäller samma sak beträffande vittnena som när du upprättade testamentet. Tänk på att förvara testamentet säkert. Om du har gjort kopior på testamentet så är det ändå bara originalet som är giltigt.

Vad ska du tänka på när du skriver ett testamente?

När du skriver ditt testamente bör du hålla språket så enkelt och tydligt som möjligt, för att undvika att det kan misstolkas och leda till framtida tvister. Tänk redan innan igenom vad din avsikt är med testamentet så att det får rätt innebörd. Du bör till exempel tänka igenom om arvet du vill testamentera bort ska vara enskild egendom, erhållas med nyttjanderätt eller fri förfoganderätt med mera. Det är du som helt bestämmer villkoren i ditt testamente. Några formuleringar som det kan vara bra att känna till är:

• Full äganderätt innebär att den efterlevande ska kunna göra vad den vill med arvet, till och med testamentera bort det.

• Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande inte själv kan testamentera bort arvet, men kan i övrigt göra vad den vill med det.

Är du osäker så använd så "vanliga" och "enkla" ord som möjligt så att det inte blir några problem för de efterlevande att tolka vad du egentligen ville.

Kan man göra sina barn arvlösa?

Man kan inte göra sina barn helt arvlösa genom att testamentera bort allt man äger och har. Även i de fall då ett testamente har skrivits så, har de barnen ändå rätt till sin laglott. Laglott innebär att bröstarvingar alltid har rätt till hälften av arvet. Om det inte finns något testamente fördelas arvet enligt "den legala arvsordningen" som tydligt anger vem som ska prioriteras.

Checklista för dig som ska skriva testamente:

  • Ange i detalj den egendom du vill testamentera så att det blir klart och tydligt. Om det är möjligt så kan det vara bra att bifoga bilder på till exempel tavlor, båtar, bilar, smycken och andra fysiska saker.
  • Kom ihåg att alltid ange adress, fastighetsbeteckning med mera om du testamenterar en fastighet.
  • Tänk på att testamentet ska dateras, undertecknas och bevittnas av två personer vid ett och samma tillfälle.
  • Glöm inte att skriva både namn och person­/organisationsnummer på den eller de personer eller organisationer som du vill testamentera till.