en-Skydda din sjöbod med rätt juridik - Tips och vägledning

24/10/2023

Att äga en sjöbod är inte bara en dröm för många - det är också en del av det svenska kulturarvet. Men att äga och bygga vid vatten har sina utmaningar, särskilt med strandskyddsreglerna som reglerar hur man får använda marken vid vatten.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är till för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurliv samt för att ge människor tillgång till strandmiljöer. Strandskyddet innefattar oftast ett 100-300 meter brett bälte från strandlinjen, men kan variera.

Tips för att tänka på om du äger eller planerar att köpa en sjöbod:

1. Förstå lagstiftningen: Var säker på att du förstår reglerna kring strandskydd innan du köper eller gör förändringar på din fastighet.

2. Planera innan du bygger: Om du planerar att bygga eller göra större förändringar, kolla upp om du behöver söka dispens från strandskyddet.

3. Beakta naturen: Strandskyddet finns där av en anledning. Försök arbeta med naturen, inte emot den.


Varför vända sig till oss?

Som specialiserade jurister inom strandskyddsfrågor kan vi hjälpa dig att navigera i strandskyddslagens komplicerade vatten. Vare sig det handlar om rådgivning, att söka dispens eller om du hamnat i en tvist – vi står redo att assistera.

Med vår expertis kan du:

- Få rådgivning om hur du kan anpassa dina byggplaner till gällande lagstiftning.

- Få hjälp med att ansöka om dispens från strandskyddet.

- Få representation om du skulle hamna i en rättslig tvist rörande strandskydd.

Slutsats: Att äga en sjöbod kan vara en dröm, men att förstå och hantera strandskyddslagen kan vara en utmaning. Vänd dig till oss för juridisk rådgivning och sov lugnt om natten med vetskapen om att din sjöbod hanteras med expertis. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Har du frågor kring strandskydd? Fyll i formuläret här nedanför eller ring oss på tel: 0704-185593