en-Sponsoravtal

31/03/2021

Tänk på det här om du ska ha ett sponsoravtal

Förr i tiden var det vanligast att de största och mest kända profilerna inom ridsporten hade sponsoravtal. En avgörande faktor för att sponsorer skulle vilja sponsra en ryttare berodde på hur framgångsrik ryttaren var inom sin gren. Vice versa har det för många framgångsrika ryttare varit en förutsättning att ha sponsorer för att kunna rida på elitnivå. På den tiden fanns inte sociala medier utan sponsorerna "slogs" om de ryttarstjärnor som fanns. Mot bakgrund av att konkurrensen inte var lika omfattande som nu så kunde många ryttare få både bra ekonomisk kompensation samt kompensation i form av produkter.

I och med sociala mediers framfart har det även öppnat upp en möjlighet för andra profiler i ridsporten att få sponsoravtal. Att fler ryttare har möjlighet att få ekonomisk hjälp att sponsra sin dröm och intresse är såklart något väldigt positivt samtidigt som både ryttare och företag ställs inför nya utmaningar.

Frågan man kan ställa sig är vad som egentligen är sponsring?

Räcker det att få ett täcke eller en burk mineraler av ett företag för att det ska klassas som sponsring? För unga och oetablerade ryttare är det vanligt att man blir glad och smickrad om ett företag hör av sig och erbjuder sponsring oavsett hur upplägget är tänkt att se ut. Även om det "bara" är produkter som ryttaren får som sponsring så har det för många en stor betydelse. Sponsring kan ju bestå av fin utrustning till både häst och ryttare.

För att ett företag ska vilja sponsra en ryttare så brukar de flesta företag premiera att ryttaren har nått en viss nivå i den gren som ryttaren rider i. Men för många företag är inte bara prestationerna i sig det viktigaste utan lika viktigt är ryttarens personlighet. Som ryttare blir ju du ansiktet utåt för företaget som sponsrar dig. Därför brukar företag välja en ryttarprofil som de känner stämmer överens med företaget och deras profil. De flesta företag tycker att det är viktigt att ryttaren som de väljer att sponsra är ambitiös, trevlig och en bra förebild. När ryttare och företag ingår ett sponsoravtal så är det vanligast att ryttaren får ersättning i pengar eller produkter mot att ryttaren gör någon form av motprestation. Företag förväntar sig oftast något tillbaka från ryttaren i form av blogginlägg, poster eller stories i sociala medier, taggningar samt hashtags. Sponsoravtalet kan även innefatta att ryttaren ska ha företagets logga på utrustningen eller transporten.

Tänk på detta som företag

Från företagens sida är det många företag som beklagar sig över att de skickar produkter och att ryttaren inte lägger upp något trots att de fått produkter utan kostnad. För att undvika detta så bör företaget ta en inledande kontakt med ryttaren och stämma av om ryttaren vill ha ett samarbete som går ut på att de får en produkt skickad till sig och vad företaget i gengäld vill ha i form av till exempel inlägg i sociala medier. På så sätt så kan företaget och ryttaren komma överens innan företaget skickar produkterna. Även ur ett hållbarhetsperspektiv är det att föredra från företagets sida att inte skicka produkter som en ryttare inte vill ha och inte heller kanske kommer att använda.

Att tänka på som ryttare

Om du som ryttare vill ha en sponsor hur ska du då gå tillväga? Till att börja med kan du skriva ner ett personligt brev om dig och vad som just gör dig unik. Sätt dig ner innan du börjar skriva och tänk efter vad det är som gör just dig så unik. Är du en duktig ryttare, snäll och ambitiös, stor på sociala medier eller ute mycket på olika tävlingsplatser. En gemensam nämnare för de flesta företag är att de vill nå ut till så många som möjligt och att dessa personer och företag är den rätta målgruppen. Därefter är det bara att börja kontakta olika företag som skulle kunna vara intresserad av ett sponsoravtal. Är du en megastjärna få du oftast förfrågningar om sponsoravtal från olika företag men för alla andra ryttare är det en bra idé att själv ta kontakt med företag som du skulle vilja ha ett sponsoravtal med. När du kontaktar företag kan det vara bra att tänk brett och inte på bara klassiska hästföretag utan det är många andra företag som kan vara intresserade av att sponsra dig. Flera företag som inte är hästföretag har sponsoravtal med ryttare, se bara H&M, Agria, Gina Tricot ja listan kan göras lång. Kanske skulle ett lokalt företag tycka att det är roligt att sponsra en lokal upcoming stjärna.

När du fått ditt sponsoravtal med ett företag kan det vara bra att du verkligen tänker över vad företaget förväntar sig. Förhoppningsvis har ni reglerat själva upplägget i sponsoravtalet till exempel hur många bilder och stories som du ska publicera i dina sociala medier. Men det du som ryttare bör tänka på är hur du ska göra inläggen så intressanta och professionella som möjligt så att dina följare tycker att det är ett intressant inlägg. För långvariga sponsoravtal är det viktigt att både företaget och ryttaren är nöjda med upplägget och ersättningen.

Vid frågor kring sponsoravtal eller något annat så tveka inte att kontakta oss kostnadsfritt.