en-Strandskyddsdispens för ny brygga: Varför och hur?

23/09/2023

När solens strålar börjar värma och den svenska sommaren gör sitt intåg drömmer många om att kunna sitta på sin egen brygga, med fötterna dinglande i vattnet. Men att anlägga en brygga – eller att ändra på en redan befintlig – kräver ofta att man först navigerar genom en rad regelverk. Här tittar vi närmare på strandskyddsdispens, ett krav som ofta ställs vid bryggprojekt.

1. Bakgrund: Vad är strandskydd?

Strandskyddet i Sverige finns för att säkerställa allmänhetens tillgång till stränder, sjöar och vattendrag, och även för att skydda den biologiska mångfalden vid dessa områden. Denna reglering begränsar i vilken utsträckning man får bygga eller förändra i närheten av vatten.

2. När krävs dispens?

Om du planerar att bygga en ny brygga, eller bredda/förlänga en existerande, inom strandskyddat område, krävs oftast en dispens – ett särskilt tillstånd. Även ersättningsbryggor kräver detta. Dock kan en renovering av en befintlig brygga i många fall genomföras utan dispens.

3. Vad behöver jag tänka på när jag ansöker?

Det räcker inte med att bara vilja ha en brygga för att få dispens. Du måste visa att:

- Bryggan inte skadar växt- och djurliv.

- Bryggan inte begränsar allmänhetens tillgång till platsen.

- Det finns speciella skäl som motiverar dispens.

4. Hur ansöker jag?

Du lämnar in din ansökan om strandskyddsdispens till kommunens stadsbyggnadskontor. Behöver du även utföra arbete i vattnet, vilket ofta krävs när du anlägger en brygga, bör du också göra en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.

5. Småbåtshamn kontra enskild brygga

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en enskild brygga och en småbåtshamn. Om din brygga har kapacitet att hålla 10 båtar eller fler, räknas den som en småbåtshamn och då krävs bygglov.

6. Ta hjälp av jurister

Som jurister med erfarenhet inom området rekommenderar vi att ni tar hjälp om ni är osäkra. En felsteg kan leda till att man måste riva sin nyanlagda brygga och även stå för kostnaden. Det är också viktigt att tänka på att bygga utan nödvändig dispens kan leda till att man blir anmäld för miljöbrott.

Slutsats

Att anlägga en brygga kan vara en komplex process som kräver kunskap om både strandskydd och bygglov. Genom att förstå regelverket och när dispens krävs kan man undvika framtida problem. Söker du professionell hjälp eller rådgivning, är vi här för att assistera!

Fyll i formuläret här nedanför så kontaktar vi dig inom 24 timmar. Eller ring oss gärna på mobilnummer: 0704-185593.