en-Travsport - vad gäller för premielopp och mervärdesskatt?

23/01/2022

Travsport - hästjuristen berättar vad som gäller vid premielopp

Ett nytt avgörande kom i dagarna avseende ett bolag som bedriver trav- och avelsverksamhet. När en häst genomför ett godkänt så kallat premielopp betalar Svensk Travsport ut en fats ersättning om 20 000 kr till ägaren av hästen. Samma år som hästen fyller två år har alla svenskfödda travhästar rätt att genomföra ett sådant lopp. Ett bolag som bedriver trav- och avelsverksamhet ansökte om förhandsbesked för att få veta om det utgör en omsättning i mervärdesskattehänseende när en av deras hästar genomförde ett godkänt premielopp.

Högsta förvaltningsdomstolen har i anledning av frågan slagit fast att en häst som genomför ett godkänt premielopp mot ersättning om 20 000 kr till bolaget innebär att det är fråga om en mervärdesskatterättslig omsättning. Detta gäller oavsett hästens placering i loppet. Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att det kvalitetskrav som hästarna behöver uppfylla för att erhålla premien är att betrakta som att ersättningen utgår slumpmässigt. Högsta förvaltningsdomstolen kommer därför fram till att ett rättsförhållande mellan bolaget och Svensk Travsport är en fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer - där ägarpremien utgör motvärdet för den tjänst som bolaget tillhandahåller. Mot bakgrund av detta så medför hästars så kallade premielopp mervärdesskatt.


Välkommen att kontakta oss för frågor och funderingar!