en-Treschow & Partner har biträtt Re Connect IT i Sverige AB vid förvärvet av Telium Network AB 

09/04/2022

Treschow & Partner har biträtt Re Connect IT i Sverige AB i samband med förvärvet av Telium Network AB samt dess dotterbolag Media Network i Halmstad AB

Treschow & Partner har biträtt Re Connect IT i Sverige AB i samband med tillträdet avseende försäljningen av samtliga aktier i Telium Network AB och dess dotterbolag Media Network i Halmstad AB.

Re Connect IT i Sverige AB har den 21 mars 2022 slutfört transaktionen avseende köpet av samtliga aktier i Telium Network AB. Treschow & Partner agerade legal rådgivare till Re Connect IT i Sverige AB genom transaktionsprocessen. 

Telium Network AB agerar helhetsleverantör inom IT och telefoni. De bedriver tjänster och varuförsäljning inom områdena IT och telefoni med fokus på tillhörande säkerhet. Telium Network AB:s omsättning är cirka 40 miljoner årligen.