en-Vad är en framtidsfullmakt?

24/05/2022

En framtidsfullmakt är en fullmakt som fullmaktsgivaren ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar.

Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten måste uppfylla vissa formkrav för att gälla. Av framtidsfullmakten ska det framgå att handlingen är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två personer som har kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt. Fullmaktshavaren får inte vara vittne.Vill du veta mer om framtidsfullmakter är du välkommen att kontakta oss.

Har du ytterligare frågor om framtidsfullmakter eller behöver rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta oss här