en-Vad händer om någon av samborna går bort?

07/12/2021

VAD HÄNDER NÄR NÅGON AV SAMBORNA GÅR BORT? 

Som du kanske redan vet så ärver inte sambor varandra. Om din sambo dör så ärver du inte hen, utan du får bara behålla halva er bostad och hälften av era möbler. Glöm inte heller att en förutsättning för att du ska få ärva hälften av bostaden och bohaget är att ni har skaffat det för att använda det gemensamt. Om det istället var så att du flyttade in i din sambos hus har du ingen rätt till halva bostaden oavsett om ni bott tillsammans i tjugo år och har barn tillsammans. I det fallet ärver istället barnen allt. Men om ni skaffade bostaden gemensamt en gång i tiden och ni har barn tillsammans eller från tidigare förhållanden har barnet till den avlidna partnern rätt att ärva hälften av bostaden och bohaget, och även rätten till att ärva alla andra tillgångar. Finns inga barn går arvet till den avlidna sambons föräldrar eller syskon. Som sambor kan ni trygga varandra genom att skriva ett testamente för att hindra att den efterlevande lämnas arvlös. Tänk på att även om ni har ett testamente har alltid barnen, oavsett om det är era gemensamma eller den avlidnas egna, rätt att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga hälften av arvet som barnet skulle ha rätt till om ett testamente inte fanns. Vi kan med andra ord inte göra våra barn helt arvlösa. Även om du skulle ha skrivit ett testamente till stiftelsen för hemlösa katter har alltså barnen alltid rätt till hälften av pengarna. 


VEM ÄR FÖRMÅNSTAGARE TILL DIN LIVFÖRSÄKRING? 

Förmånstagare kallas den person som får de pengar som utbetalas från en livförsäkring. Nästan alla försäkringar har ett generellt förordnande i villkoren till vem livförsäkringen ska utfalla. Du kan byta ut det generella förordnandet och själv bestämma vem som ska vara förmånstagare. Om ni är sambor är det ingen självklarhet att ni är förmånstagare till varandras försäkringar. Därför bör ni kolla upp vem livförsäkringen tillfaller vid ett eventuellt dödsfall. Om du vill att din försäkring ska tillfalla din sambo bör du därför kontrollera att hen står som förmånstagare. Detta kan vara en enkel väg att säkra upp för din sambo som då slipper stå lottlös den dagen du inte längre är i livet. Glöm inte att man många gånger har en tjänstegrupplivförsäkring via arbetet. Denna försäkring ger din familj ett engångsbelopp om du skulle dö innan du går i pension och försäkringen har du automatiskt så länge din anställning varar. Först när du går i pension, eller senast när du är 70 år, upphör försäkringen att gälla. För att skriva din partner som förmånstagare bör du kontakta försäkringsbolaget och tala om hur du vill ha det.