Isabella Nöjd

EXPERIENCE

2023, Advokatfirman Treschow & Partner

2019-2022, Ejder Advokatbyrå

2017-2019, Tingsnotarie vid Uddevalla tingsrätt 


EDUCATION

2016, Juristexamen från Göteborgs universitet


LANGUAGES

Swedish

English

Assyrian/Syrian