Anlita advokat

Försäkring & Rättsskydd

Har du hamnat i en tvist och behöver en jurist ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som privatperson. Din kostnad blir förmodligen 20% av rättegångskostnaderna upp till 200.000 kr (i det flesta försäkringsbolag - kolla villkoren i din försäkring).
Det är framförallt ombudskostnader (juristen), ansökningsavgift till tingsrätt och liknande kostnader som du får betala 20% av i slutändan om ditt försäkringsbolag har godkänt rättsskydd. Tvister under ett halv prisbasbelopp (22.250 kr för 2015) får du förmodligen ingen rättsskydd för.

Hem- & Villaförsäkring

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Du kan också vara försäkrad via ditt fackförbund. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor om villkor och kostnader.

För företagare

Är du företagare, så kan du utnyttja din företagsförsäkring förutsatt att du har rättsskydd i den. Kolla med ditt försäkringsbolag vad din försäkring omfattar och för att få reda på försäkringens omfattning.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal