Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen

När en byggherre vill upphandla en entreprenad så kan det gå till på olika sätt och framförallt beroende på vilken entreprenadform som byggherren väljer. För att kunna få in offerter från entreprenörer som ska kunna räkna på arbetet behöver byggherren som beställer arbetet fundera över hur han vill få arbetet utfört. En av de stora frågorna är vilken entreprenadform han vill använda sig av. Därefter behöver beställaren tillika byggherren även tänka över vilken ersättningsform denne önskar, om det ska ske på löpande räkning eller fast pris.

Under projekteringsperioden, som är den period som inleder en entreprenad, tas ritningar och beskrivningar fram. I det förberedande arbetet tar konsulter fram underlag för byggprojektet i form av förslag och utredningar. Underlaget från konsulterna ligger ofta till grund för förfrågningsunderlaget som skickas ut till entreprenörer för att de ska kunna beräkna arbetet och lämna offert.

Entreprenörerna får information om projektet i förfrågningsunderlaget som anger hur bygget eller anläggningen ska se ut. Om beställaren tagit fram ritningarna så rör det sig om en utförande entreprenad. Rör det sig om en totalentreprenad anger beställaren istället funktionskrav i förfrågningsunderlaget. Beställaren får i dessa fall istället vara noga med att ange de egenskaper, funktion och användbarhet som han vill att byggnaden ska vara behäftad med. Förfrågningsunderlaget ska i detalj beskriva vad beställaren har för förväntningar och vilka krav som är särskilt viktiga och på vilket sätt man önskar att entreprenören ska uppfylla kraven.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal