Entreprenadrätt

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Entreprenadrätt

Begreppet entreprenad är brett begrepp och omfattar alltifrån anläggningar av vägar, byggande av fastigheter och mer avgränsande områden som takläggning och borrning. Mot bakgrund av detta är de avtal man skriver inom entreprenadrätten mycket varierande. Det som är speciellt inom entreprenadrätten, i förhållande till andra rättsområden, är att området i flera avseenden inte är reglerade i lag. I stället är det aktörerna i branschen som genom sina intresseorganisationer tagit fram standardavtal, så kallade allmänna bestämmelser och andra regleringar som entreprenörer, konsulter och beställare kan använda sig av. Olika standardavtal reglerar olika situationer beroende på hur entreprenaden organiseras. Man kan dela in dessa entreprenadformer i två huvudformer, totalentreprenader och utförandeentreprenader. Beroende på vilken entreprenadform man använder sig utav kommer man att använda olika avtal, ABT 06 vid totalentreprenad och AB 04 vid utförandeentreprenad. Det kan vara bra att känna till att för det fall beställaren är en konsument gäller konsumenttjänstlagen.

Eftersom det inte finns någon lag som reglerar förhållandet när ett företag upphandlar tjänster av ett annat företag uppstår lätt tolkningsproblem. För att undvika tvister rekommenderas att beställare och entreprenörer anlitar entreprenadjurister för att förebygga eventuella tvister. För det fall det blir en tvist väljer många parter att tvisten ska avgöras i skiljeförfarande som inte är offentlig. 

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra jurister på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal