Entreprenadrätt

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Entreprenadrätt

Treschow & Partners entreprenadjurister har stor erfarenhet inom entreprenadrätt och biträder i komplexa och kommersiella entreprenadprojekt. Med vår expertis inom entreprenadrätt hjälper vi både företag och privatpersoner i entreprenadrättsliga frågor. Med stort engagemang är vi kontinuerligt ute och föreläser i entreprenadrätt, för branschfolk som verkar inom kommunala och privata fastighetsbolag. Våra entreprenadjurister har djupgående entreprenadsrättsliga kunskaper och gedigna praktiska erfarenheter vilket bidrar till att vi kan ge praktiska råd som bidrar till lyckade entreprenadprojekt.

I entreprenadprojekt bidrar vi med vår branschkunskap, proaktiva arbete med att kunna identifiera riskerna, avtalsförhandlingar för att våra klienter ska nå framgång med entreprenadprojekten. Vi hjälper till med allt från planering, upphandling, besiktningar och projektstöd under entreprenaden till hantering av krav och tvister. Våra klienter tillhör flera av branschens framstående bolag och vi företräder både beställare och entreprenörer.

Vi hjälper dig med juridisk hjälp i frågor som bland annat avser:

  • Förhandling och upprättande av avtal
  • Vi bistår dig med råd och förebyggande åtgärder
  • Ansvarsfrågor som kan uppstå i projektet
  • Skadestånd 
  • Biträder i frågeställningar från planeringsstadiet till färdigställande av projektet
  • Om tvist uppstår hjälper vi dig med att tillvarata dina intressen i allmän domstol eller skiljenämnd 
  • Bygglov samt andra tillståndsfrågor
  • Vi håller löpande utbildningar för branschen 

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal