Strandskydd

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Strandskydd

Äger du en sjötomt och vill exempelvis anlägga en brygga? Då kan det vara bra att veta att det finns lagar som reglerar om du får göra detta eller ej. Det är nämligen så att trots det faktum att du äger marken och en bit av vattnet kan du behöva ansöka om dispens hos kommunen eller länsstyrelsen för att få anlägga en brygga eller vidta andra åtgärder vid vattnet. Detta på grund av att området närmast strandlinjen ofta omfattas av strandskydd.

Vad är strandskydd?

Strandskydd gäller vid de flesta sjöar, vattendrag och kuster i hela Sverige och syftar till att dels skydda det djur och växtliv som finns i anslutning till dessa områden, dels att skydda allmänhetens tillgång till stränderna. Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kap. Miljöbalken.

Vilket område omfattas av strandskydd?

Det område som omfattas av strandskydd sträcker sig generellt sett 100 meter från strandlinjen, både inåt land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan dock besluta om utvidgat strandskydd upp till 300 meter från strandlinjen om det behövs för att skydda djur och växtliv eller allmänhetens tillgång.

Hur påverkar strandskyddet dig som privatperson och fastighetsägare?

Som fastighetsägare påverkas du på så sätt att strandskyddet medför en begränsning av din rätt att uppföra byggnader och anläggningar eller vidta åtgärder på din egen tomt.

Vad kan vi som advokatbyrå hjälpa dig med?

Om du exempelvis vill anlägga en brygga vid ditt fritidshus kan vi hjälpa dig att ansöka om dispens. Vi kan även hjälpa dig att överklaga ett beslut om att avslå ansökan om dispens. Med juridisk rådgivning ökar dina möjligheter att få ett positivt beslut.


Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal