Fastighetsrätt

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Våra jurister är kunniga inom fastighetsrelaterade frågor och vi tillhandahåller löpande rådgivning i samband med försäljning, förvärv och exploatering av fastighet.

På vår advokatbyrå är vår målsättning att du på ett effektivt sätt ska genomföra lyckade fastighetsaffärer. För att du ska genomföra en lyckad fastighetsaffär ligger fokus på affärsmässighet och kvalitet.

Vi är kontinuerligt ute och utbildar branschfolk i fastighetsrätt, hyresrätt och entreprenadrätt samt vad man bör tänka på i olika situationer som är hänförliga till fastigheter. För privatpersoner är köp av fastighet många gånger den största affären i livet. Kontakta oss gärna inför köp av fastighet eller om fastigheten är behäftad med dolda fel.

Fastighetsrelaterade ärenden som vi tillhandahåller rådgivning inom är exempelvis exploateringar och frågor hänförliga till fastighetsägare, förvaltning och nyttjande av kommersiella fastigheter.


Inom Fastighetsrätten erbjuder vi rådgivning inom bland annat:

  • Bostadsrätt
  • Fel, dolda fel och skadeståndsansvar
  • Entreprenad
  • Exploateringar
  • Fastighetsbildning
  • Fastighetstransaktioner
  • Förvaltningsavtal
  • Hyres- och nyttjande som arrende-, servitut m.m.
  • Plan- och bygglovsfrågor
  • Tvister avseende fel i fastighet

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal