Fastighetsrätt Göteborg

FÅ HJÄLP MED FASTIGHETSRÄTT I GÖTEBORG AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Våra jurister är kunniga inom fastighetsrätt i Göteborg och fastighetsrättsliga frågor och vi tillhandahåller löpande rådgivning i samband med försäljning, förvärv och exploatering av fastighet.

På vår advokatbyrå är vår målsättning att du ska få experthjälp med fastighetsrätt i Göteborg så att du på ett effektivt sätt kan genomföra lyckade fastighetsaffärer. För att du ska genomföra en lyckad fastighetsaffär ligger fokus på affärsmässighet och kvalitet.

Vi är kontinuerligt ute i Göteborg och utbildar branschfolk i fastighetsrätt, hyresrätt och entreprenadrätt samt vad man bör tänka på i olika situationer som är hänförliga till fastigheter. För privatpersoner är köp av fastighet många gånger den största affären i livet. Kontakta oss gärna för juridisk rådgivning inför köp av fastighet eller om fastigheten är behäftad med dolda fel.

Fastighetsrelaterade ärenden som vi tillhandahåller rådgivning inom är exempelvis exploateringar och frågor hänförliga till fastighetsägare, förvaltning och nyttjande av kommersiella fastigheter.


Inom fastighetsrätten erbjuder vi juridisk rådgivning inom flera områden:

  • Bostadsrätt
  • Fel, dolda fel och skadeståndsansvar
  • Entreprenad
  • Exploateringar
  • Fastighetsbildning
  • Fastighetstransaktioner
  • Förvaltningsavtal
  • Hyres- och nyttjande som arrende-, servitut m.m.
  • Plan- och bygglovsfrågor
  • Tvister avseende fel i fastighet

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra jurister på Treschow & Partner:


Vi återkommer inom 2 timmar.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal