en-Behöver du en hästjurist?

02/03/2021

Vad har du rätt till när du vill häva hästköpet?

Vi har i tidigare artiklar gått igenom att en köpare kan ha rätt att häva ett hästköp eller ha rätt till prisavdrag samt skadestånd. men det är inte alltid som köpare och säljare är överens. Hur ska du gå tillväga om du inte kommer överens med säljaren eller köparen? Vad gäller egentligen om det uppstår en tvist av ett hästköp? Behöver du kontakta en hästjurist eller kan ni lösa tvisten själva? Oavsett så är det alltid bra att i ett tidigt skede kontakta en hästjurist som kan ge dig några råd på vägen.

Om allt ställs på sin spets och du och säljaren av hästen eller köparen av hästen inte kommer överens så kommer vi i det följande att förklara hur ni kan gå tillväga i de olika situationerna.

Här nedan följer några exempel för att du på ett enkelt och överskådligt sett ska förstå vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på när du inte är nöjd med ditt hästköp.

Viktigt att kunna visa vad säljaren har utlovat

Lisa köpte en ponny osedd men som var veterinärbesiktigad utan anmärkning. Ponnyn skulle vara trafiksäker och lättlastad men när Lisa fick hem ponnyn var den varken trafik­ säker eller lättlastad. Ponnyn hade även ont i ryggen trots att ponnyns rygg var röntgad utan anmärkning. Lisa har kontaktat säljaren och vill att köpet ska återgå då hon känner sig lurad men säljaren vägrar att ta tillbaka hästen. Vad kan Lisa göra?

I det här exemplet har köparen köpt en häst som inte stämmer med vad säljaren utlovat. Att hästen man köper inte stämmer överens med den information som man har fått om hästen är en väldigt tråkig situation som dessvärre är ganska vanlig. I dessa situationer är det viktigt som köpare att kunna visa vad säljaren har sagt om hästen. Står det till exempel i annonsen att den är trafiksäker, frisk eller lättlastad eller har Lisa och säljaren skrivit något om detta i köpeavtalet. I många fall så har man mailat fram och till- baka med frågor och svar som man kan gå tillbaka till för att se vad säljaren har utlovat. Om det inte står skrivet någonstans så får man se om det finns något annat som kan visa på vad säljaren har lovat. Muntliga avtal och utfästelser gäller precis som skriftliga men det blir svårt för Lisa i en sådan situation att bevisa vad som verkligen har sagts. Om ponnyn har ont kan det vara bra att ta den till en veterinär för att göra en utredning. Men det viktigaste av allt är att Lisa kontaktar säljaren och tydligt berättar att hon inte är nöjd med köpet. Det kan vara en bra idé att även skriva ett mail till säljaren för att kunna bevisa att hon har klagat på (reklamerat) hästköpet.

Viktigt är det att Lisa berättar för säljaren att hästen inte har de egenskaper som säljaren har sagt och att hon därför vill lämna tillbaka den. Det Lisa ska kräva är pengarna tillbaka för ponnyn men även de kostnader som Lisa har haft för ponnyn.

Anledningen till att det kan vara bra att göra en veterinärutredning är att en hästkunnig veterinär många gånger kan utreda ryggbesväret även om röntgen var utan anmärkning. För Lisa är det lättare att driva ärendet vidare om hon kan visa att det är ett fel på ponnyn. Om veterinären dess- utom kan uttala sig om skadornas ålder och hur läkningsprocessen ser ut så underlättar även detta för Lisa. Skulle säljaren trots detta vägra att ta tillbaka hästen så får Lisa fundera på om hon vill stämma säljaren och driva ärendet den rättsliga vägen. Viktigt är det i så fall att väga in andra aspekter som hästens ålder, pris, veterinärens prognos, om skadan kan läkas och sist men inte minst, kostnaderna för processen. Ofta är det väldigt dyrt att pröva frågor den rättsliga vägen. Så det kan vara bra att kontakta en jurist som kan granska materialet och ge en bedömning om det är någon idé att stämma säljaren.

Häva hästköp
Häva hästköp

Köpte en renrasig islandshäst - visade sig vara en korsning

Anna köpte en, vad hon trodde, islandshäst men fick vid köpet inte hästens pass. Sälja­ren som också är hästens uppfödare, lovade att skicka hem passet till Anna. Då passet aldrig kom hörde Anna av sig igen till säljaren. Anna fick då till svar att det inte gick att registrera hästen som en islandshäst då pappan är ett russ. Att pappan var ett russ visste säljaren från början men skrev ändå »islandshäst säljes» i annonsen. Passet har Anna inte heller fått och Anna som börjar bli väldigt förtjust i hästen undrar hur hon ska gå tillväga.

Eftersom Anna köpte en häst som utannonserades som en islandshäst så avviker hästen från köpeavtalet. Då Anna börjar tycka om hästen och eventuellt vill behålla den så kan hon begära prisavdrag eftersom hästen avviker från vad de avtalat om. Står det i annonsen eller i avtalet att hästens pass ska ingå så är det säljarens skyldighet att fixa detta. Om säljaren har sagt det muntligen att hon ska skicka passet kan det bli svårt för Anna att bevisa vad de har kommit överens om. Det som är viktigt är att Anna klagar till säljaren och berättar att hon inte är nöjd så snart som möjligt. Skriftlig bevisning är att föredra så det kan vara bra att Anna även mailar säljaren och om säljaren har lovat något muntligen är det bra om Anna har något vittne som också har hört detta.

Prisavdrag för köp av häst med allvarliga fel

Olle köpte en häst som efter ett år visade sig ha allvarliga fel i båda bakre knäna. Olle har betalat för operationer och behandlingar. Som tur var hade Olle hästen försäkrad så hans försäkringsbolag har stått för en stor del av kostnaderna. Olle vill absolut inte lämna tillbaka hästen men undrar om han kan få tillbaka en del av köpesumman från säljaren eller om han kan få någon annan ersättning för alla utlägg. Olle undrar därför vad han har för rättigheter.

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att hästen ska ha haft felet vid köpet. Om så är fallet kan Olle kräva att få lämna tillbaka hästen om felet är av väsentlig karaktär eller få ett prisavdrag om hästen som Olle har köpt har en skada. Det prisavdrag som Olle kan få ska då motsvara mellanskillnaden mellan priset för en frisk häst och de pris som man hade varit beredd att betala om felet hade uppmärksammats innan köpet. Tanken med detta är att man ska få lite rabatt för att hästen inte var helt frisk. I många fall kommer säljare och köpare överens om att säljaren betalar en del av köparens självrisk och de kostnader som köparens försäkring inte täcker. Det är en praktisk lösning som många gånger är lättare att genomföra än att föra bevisning om vad hästen skulle vara värd om man visste dess brister innan köpet. Med andra ord är det lättare för Olle att bevisa de faktiska kostnader som han har haft.

Som alltid är det bäst att Olle kontaktar säljaren och berättar om situationen samt ber att få lite rabatt (prisavdrag) på hästens pris. Hur stor prisavdraget kan tänkas bli beror lite på hur hästens framtidsprognos ser ut och hur mycket Olle betalade för hästen. Det som Olle ska tänka på, är att så fort som möjligt kontakta säljaren när han upptäcker hästens fel. Om Olle skulle vänta med att säga till (reklamera) till säljaren så kan han förlora rätten att både häva köpet eller få prisavdrag.

Reklamera hästköp
Reklamera hästköp

Häva köp av häst som stegrar

Tina köpte en vallack som började stegra när hon fick hem den. Eftersom Tina absolut inte ville ha en häst som stegrar så frågade hon säljaren innan köpet om hästen någonsin stegrat. Säljaren svarade då att hästen aldrig stegrat. Därefter har Tina fått reda på, från en som stått i samma stall som säljaren, att hästen visst har stegrat ett flertal gånger tidigare. Tina har försökt att häva köpet då hon känner sig lurad men säljaren går inte med på detta. Därför undrar Tina vad hon kan göra.

Det viktigaste i dessa lägen är först att titta på om säljaren är en privatperson eller en näringsidkare. Om Tina har köpt hästen av en näringsidkare så har hon lättare att få lämna tillbaka hästen om hon har sagt till inom sex månader från köpet och om felet är av väsentlig betydelse för henne. Om

Tina istället har köpt hästen av en privatperson så är det köplagens bestämmelser som tillämpas på köpet. Köplagen utgår i från att båda parter är lika »starka» och ger ingen av parterna en fördel. Om Tina vill lämna tillbaka hästen krävs det att felet är av väsentlig betydelse för henne och att säljaren förstod eller borde ha förstått detta.

Något annat som är viktigt att se till är hur mycket hästen kostade. Desto dyrare häst desto högre krav kan man i regel ställa. Om Tina har betalat väldigt lite för hästen så kan man nästan anta att det är något fel på hästen. I det här fallet har Tina berättat att hon uttryckligen frågade säljaren om den hade stegrat. Det är bra om Tina i så fall kan bevisa detta på något sätt. Berättade Tina även för säljaren att hon inte ville köpa hästen om den stegrade? Som vanligt i dessa tvister så hamnar bevisläget i centrum. Vad kan Tina bevisa att säljaren har lovat henne angående hästen. Om Tina kan bevisa att säljaren lovat att hästen inte tidigare stegrat så ökar så klart Tinas chanser att lämna tillbaka hästen. Det bästa är om säljaren skriftligt i avtalet intygat att hästen aldrig har stegrat sig.

Tina ska så fort hon kan kontakta säljaren (reklamera) och berätta att hon är missnöjd. Om Tina vill lämna tillbaka hästen och få köpeskillingen tillbaka är det bra om hon skriver detta i ett mail. Det är också viktigt för Tina att vara tydlig med varför hon är missnöjd med hästen. Tina ska även be säljaren att svara inom ett visst antal dagar från det att säljaren har tagit del av Tinas klagomål (reklamationen). Tio dagar är lämpligt då denna tiden inte bör vara alltför kort.

Det kan också vara bra att Tina skriver att hon kommer att gå vidare rättsligt och driva ärendet till domstol om inte säljaren går med på hennes krav. (Förutsatt att Tina är beredd att driva ärendet vidare). Om säljaren är en privatperson och Tina kan bevisa att säljaren visste om hästens stegringsproblem samt att någon har hört Tinas fråga till säljaren angående stegringarna och säljarens svar så har Tina goda chanser att få hästköpet hävt. Förutsatt att det inte finns andra aspekter i avtalet.

Skyldighet att reklamera fel

Tore sålde sin häst på våren och några månader efter köpet blev Tore kontaktad av köpa­ rens jurist som sa att hästen vid tidpunkten för köpet hade varit behäftad med ett väsentligt fel. Köparen vill därför häva köpet. Tore tycker att det är konstigt att köparen inte har kontaktat honom tidigare. Då Tore har hört talas om att köparen har en reklamations­ skyldighet så undrar han vad denna innebär.

Det är viktigt att en köpare som inte är nöjd meddelar säljaren (reklamerar) detta så snart som möjligt för att säljaren ska kunna göra skadebegränsande åtgärder. När Tore får ett meddelande från köparen så kan han omgående ta initiativ till att åtgärda felet. Enligt köplagens bestämmelser så får inte en köpare hänvisa till ett fel om köparen inte har sagt till Tore inom skälig tid. Det innebär att köparen har lite tid på sig att överväga situationen.

Reklamationsfristen varierar från fall till fall men det ställs hårdare krav på en näringsidkare eller en privatperson som köpt av en privatperson att säga till fort om denne är missnöjd. Det är därför viktigt att köparen under- söker hästen så fort hen har fått hem hästen för att utesluta att något är fel. Självklart ställs det hårdare undersökningskrav på en person som arbetar professionellt med hästar än en som är nybörjare.

Enligt köplagen kan en köpare inte åberopa ett fel efter att två år har passerat och enligt konsumentköplagen har en köpare tre år på sig. Om man som säljare tror att köparen har reklamerat för sent är det viktigt att med en gång göra det klart för köparen.

Häva hästköp
Häva hästköp

Har köparen rätt att häva köpet?

Matilda sålde en häst (som privatperson) som var istadig (spänd, och skygg) när man red ut. Matilda var noga med att berätta om detta för köparen innan köpet. Hästens pris var dessutom reducerat på grund av detta. Köparen tyckte mycket om hästen och sa att det inte spelade henne någon roll att hästen var istadig vid uteritter. Efter några veckor hörde köparen av sig och sa att hon vill lämna tillbaka hästen och häva köpet. Matilda som har informerat om allt hon känner till om hästen vägrar att ta tillbaka den. Nu har Matilda hört att köparen sålt hästen vidare därför undrar Matilda om hon kan komma att krävas på något eller bli stämd.

Hävning innebär att prestationerna går åter och då köparen har sålt hästen vidare har hennes köpare ingen häst att lämna tillbaka. Därför kan hon inte kräva Matilda på något. Om köparen inte hade sålt hästen vidare gäller följande vid hävnings situationer;

Köplagen blir tillämplig eftersom Matilda som sålt hästen är privatperson. Köplagen är dispositiv vilket innebär att den bara gäller i de fall som parterna inte har avtalat om något annat. Matilda och köparen skulle med andra ord kunna avtala om i stort sett vad som helst men i de fall som de inte avtalat om något gäller köplagens regler.

Enligt köplagens regler får köparen häva köpet (lämna tillbaka hästen och få pengarna tillbaka) om det rör sig om ett avtalsbrott som är väsentligt för köparen och Matilda som säljare förstod eller borde förstått att det rörde sig om ett väsentligt avtalsbrott. Eftersom Matilda har berättat allt hon vet om hästen får köparen svårigheter att häva köpet. Därför är det viktigt som säljare att man upplyser köparen om hästen eventuella problem för att undvika tvister i framtiden.

Från köparens sida är det viktigt att säga till säljaren så snart som möjligt att man vill lämna tillbaka hästen för att inte rätten till detta ska gå förlorad.