en-Korttidspermittering - så funkar det och så kan du använda det

04/04/2020

Regeringen har infört ett nytt system för korttidspermittering. Här hittar du svar på vanliga frågor om reglerna.


På grund av Coronakrisen så har många bolag redan fått stora ekonomiska problem. Därför har Regeringen infört ett nytt system för att hjälpa företag och anställda. Den 16 mars införde Regeringen ett system om korttidspermittering och mer om vad det innebär här nedanför.


Vad innebär korttidspermittering?

Korttidspermittering kommer innebära att ett företag kan minska sina lönekostnader med upp till hälften, samtidig som en anställd kan gå ner till 40 procent arbetstid men ändå behålla ca 90 procent av lönen. Staten kommer med andra ord att täcka upp till tre fjärdedelar av kostnaden för att personalen går ner i tid. Syftet med stödet är att drabbade företag ska kunna ha kvar sin personal och växla upp snabbt igen när situationen vänder.


Hur ansöker du och från när börjar stödet att gälla?
Ansökan för bidraget kommer öppna den 7 april men reglerna för korttidspermittering kan tillämpas retroaktivt redan från 16 mars. Din ansökan ska du skicka in till Tillväxtverket via tillvaxtverket.se.


Hur mycket kan företaget spara?
Regeringens förslag innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.


Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.


Kan du ansöka om stödet?
För att ha möjlighet att få ersättningen så måste du som företagare kunna visa på att ditt företag har drabbats av en tillfällig nedgång på grund av covid-19. Det kan till exempel vara att din personal måste vara ute hos kunder och att de därför av förklarliga skäl inte kan utföra sitt jobb just nu. Många hårt drabbade verksamheter är bland annat restauranger och hotell. Eftersom många väljer att stanna hemma så går företagen sämre och det finns inga arbetsuppgifter till de anställda. Men innan du ansöker om stödet ska du visa på att du har gjort andra typer av nedskärningar som att säga upp personal som inte är tillsvidareanställda samt konsulter som inte är nödvändiga. Därtill ska du kunna visa att det är en tillfällig svacka.


Vad ska du som företag göra?

Först och främst ska du kolla om det finns stöd för korttidspermittering i kollektivavtalet. Om det finns kollektivavtal ska du och facket komma överens om vilka personer som ska gå ner i tid och hur mycket och först därefter kan du ansöka om ersättningen från Tillväxtverket.


Om du inte har kollektivavtal så måste du som arbetsgivare få med dig 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).


Hur får du pengarna från staten?

Efter att du har kommit överens med facket eller med minst 70 procent av de anställda kan företaget göra en ansökan till Tillväxtverket. I ansökan ska du motivera varför företaget måste låta anställda gå ner i tid.


Vad kan vi hjälpa till med? Vi på Treschow & Partner kan hjälpa er att se över eller upprätta dessa avtal.


När kan man söka bidrag? Ansökan för bidrag öppnar den 7 april


Läs gärna mer på Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering och information kring ansökan.


https://tillvaxtverket.se