Brottmål Göteborg

Underrubrik

Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. 


Inom fastighetsrätten erbjuder vi juridisk rådgivning inom flera områden:

  • Bostadsrätt
  • Fel, dolda fel och skadeståndsansvar
  • Entreprenad
  • Exploateringar
  • Fastighetsbildning
  • Fastighetstransaktioner
  • Förvaltningsavtal
  • Hyres- och nyttjande som arrende-, servitut m.m.
  • Plan- och bygglovsfrågor
  • Tvister avseende fel i fastighet

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal