Strandskydd Göteborg

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Strandskydd

Planerar du att gräva eller bygga nära vatten? För att få göra detta kan du behöva dispens från strandskydd. Dispens kan vara svårt att få, men vi på Advokatfirman Treschow & Partner kan hjälpa dig öka dina chanser. 


Strandskyddet finns för att skydda växter och djur som lever där samt allmänhetens tillgång till stranden. Vill du som fastighets- eller tomtägare exempelvis bygga en sommarstuga eller brygga nära (inom 100 meter från strandlinjen) hav, insjö, eller vattendrag måste du få ett undantag, en så kallad dispens, från strandskyddet. En ansökan om dispens skickas in till kommunen eller Länsstyrelsen beroende på vissa omständigheter. Eftersom det handlar om ett undantag läggs ribban högt och ansökan måste innehålla mycket god juridisk argumentation och bra bevisning för att gå igenom. Det kan därför vara en god idé, och en trygghet, att anlita en advokatfirma med god kompetens på området, såsom oss. Vi hjälper dig gärna!

Det kan även vara så att du sedan tidigare försökt ansöka om dispens och vill överklaga kommunens eller Länsstyrelsens beslut. Detta hjälper vi dig också med!


Inom strandskydd finns vi redo att hjälpa dig med bland annat: 

  • Avgöra om det du vill göra hindras av strandskydd.
  • Upprätta och skicka in ansökan om dispens från strandskydd.
  • Överklaga beslut från kommun eller Länsstyrelse om icke-beviljad dispens.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593