Vad är fastighetsrätt

Fastighetsrätten räknas som civilrätt, men det finns två områden inom fastighetsrätten: Allmän fastighetsrätt och Speciell fastighetsrätt. Behöver du hjälp med fastighetsrätt i Göteborg? Tveka inte att kontakta oss.

Allmän Fastighetsrätt

Allmän fastighetsrätt berör regler och avtal runt köp, hyra, bildande, överlåtelser, ägande och arrende av fastigheter, vilket också sammanfattas i jordabalken.

Speciell Fastighetsrätt

Lätt förklarat så berör den speciella fastighetsrätten regler mellan det allmänna (som stat och kommun) och fastighetsägare. Den berör regler runt miljörätt, fastighetsplaner, fastighetsbildning, expropriation, m.m. Det man bör tänka på är att den speciella fastighetsrätten har många offentlighetsrättsliga inslag, som tvingande lagstiftning, stark formbundenhet och även stark ställning för publicitetsprincipen.

Den fastighetsrättsliga lagstiftningen hittar man i svenska lagar som;

  • Jordabalken
  • Fastighetsbildningslagen
  • Anläggningslagen
  • Ledningsrättslagen
  • Expropriationslagen
  • Bostadsrättslagen
  • Plan- och bygglagen
  • Miljöbalken

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal