Fel i fastighet

I 4 kapitlet jordabalken regleras vilken typ av fel som en köpare kan göra gällande om denne inte är nöjd med sitt husköp eller fastighetsköp. 

Vad som kan vara fel i ett fastighetsköp behöver inte räknas som fel i ett annat fastighetsköp. Vad avgör då vad som är att anses som fel? Först och främst så avgörs om felet fanns på fastigheten vid tidpunkten för köpet. I fastighetsrätten kan man skilja på två olika sorters fel - konkret fel och abstrakt fel.

För att se vad som är ett konkret fel ser man till vad parterna har avtalat om. Om fastigheten avviker från det som parterna har avtalat om föreligger konkreta fel. När man pratar om konkreta fel innefattar det även uppgifter som säljaren har uppgivit till köparen.

Om man inte har avtalat om något speciellt och säljaren inte sagt "utfäst" något specifikt, kan man inte göra gällande ett fel i hus då? I de fallen så får man göra en abstrakt bedömning som innefattar vad en genomsnittlig köpare i allmänhet kan kräva. Om huset avviker från vad en köpare med fog kan förvänta sig så föreligger ett abstrakt fel.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal