CSRD Mall

Din vägvisare till hållbarhetsrapportering

CSRD Mall

Vi erbjuder en noggrant utformad mall för hållbarhetsrapportering, framtagen av våra juridiska specialister för att ge dig en solid grund i ditt arbete med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Vår kostnadsfria mall är en utmärkt utgångspunkt som säkerställer att du täcker de viktigaste aspekterna av hållbarhetsrapportering. 

Observera att mallen är en ram och bör kompletteras med företagsspecifik information för att fullständigt reflektera ert unika hållbarhetsarbete. 


Ladda ner CSRD Mall via länken nedan:


Vänligen ange dina uppgifter i formuläret nedan, så återkopplar en av våra juridiska specialister till dig inom kort 

Svar inom 2 timmar


Kostnadsfri CSRD-rapporteringsmall

-Ert första steg mot effektiv hållbarhetsrapportering

I takt med att världen blir alltmer medveten om vikten av hållbarhet, har företagens ansvar att rapportera om sina hållbarhetsinsatser blivit allt viktigare. Med införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) har EU tagit ett stort steg mot att standardisera och förbättra kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen. För att underlätta för företag att anpassa sig till dessa nya krav, erbjuder vår advokatbyrå Treschow & Partner en kostnadsfri mall för CSRD-rapportering.

Vår mall är utformad för att ge företag en solid grund i deras arbete med att implementera CSRD. Den är framtagen av våra juridiska specialister och är en utmärkt utgångspunkt som säkerställer att företag täcker de viktigaste aspekterna av hållbarhetsrapportering. Detta inkluderar allt från miljömässiga och sociala faktorer till styrning och etik.

Att mallen är kostnadsfri är en del av vår byrås åtagande att främja hållbarhetsarbete och göra det tillgängligt för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Genom att tillhandahålla detta verktyg hoppas vi kunna uppmuntra fler företag att ta de första stegen mot ökad transparens och ansvarstagande i deras hållbarhetsrapportering.

Implementeringen av CSRD är inte bara en fråga om att följa lagstiftning; det är en möjlighet för företag att visa upp sitt engagemang för hållbarhet till kunder, investerare och andra intressenter. En väl genomförd hållbarhetsrapport kan stärka ett företags varumärke, bygga förtroende och till och med leda till bättre finansiella resultat genom att identifiera risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor.

Det är dock viktigt att komma ihåg att vår mall är en ram och bör kompletteras med företagsspecifik information för att fullständigt reflektera ert unika hållbarhetsarbete. Det innebär att varje företag behöver anpassa mallen efter sina egna förhållanden, inklusive branschspecifika utmaningar och möjligheter.

Sammanfattningsvis är vår kostnadsfria mall för CSRD-rapportering ett värdefullt verktyg för företag som vill navigera i det nya landskapet av hållbarhetsrapportering. Genom att använda mallen kan företag säkerställa att de är väl förberedda för att möta de krav som CSRD ställer, och på så sätt bidra till en mer hållbar och transparent framtid för näringslivet.

________________

Din partner för juridisk hållbarhetsspecialism

Vi som specialister på företagsjuridik, är redo att hjälpa er hantera de nya kraven från CSRD-direktivet.

Vi ger rådgivning och tolkning av direktivet, stödjer designen av hållbarhetsrapporter för att säkerställa överensstämmelse och genomför granskningar för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Med kontinuerligt stöd och uppdateringar om CSRD och andra relevanta EU-direktiv, strävar vi efter att underlätta navigeringen i den komplexa företagsjuridiska världen. Vi är din pålitliga partner för framgångsrik affärsdrift och juridisk överensstämmelse.