HÄSTJURIDIK
RÄTTSEXPERTER TILL DIN TJÄNST

Inom hästbranschen förekommer ofta många och komplicerade frågor kring hästverksamhet och hästköp. Vi har stor erfarenhet av hästjuridik och angränsade frågor i både professionell verksamhet som för dig som privatperson. 

Vi kan bland annat hjälpa dig med följande; 

  • Ge stöd och råd i frågor som rör försäljning och samarbeten 
  • I ett tidigt skede göra en bedömning och svara på frågor innan en tvist uppstått
  • Upprätta och granska avtal hänförliga till hästverksamhet och hästköp
  • Biträda vid tvister
  • Förhandla och ingå förlikningar