Felix Sehlström

JURIST TILL DIN HJÄLP

ERFARENHET

2024, Advokatfirman Treschow & Partner 

UTBILDNING

2024, Juristexamen från Umeå Universitet 

SPRÅK

Svenska

Engelska