FASTIGHETS- & ENTREPRENADJURIDIK
RÄTTSEXPERTER TILL DIN TJÄNST

Inom fastighets- och entreprenadrätt finns många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är ofta svåröverskådligt. Vi bistår med juridisk hjälp inom bl.a följande:

- Entreprenadjuridik, inklusive entreprenadtvister

- Fastighetstransaktioner, såsom köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag och klyvning, avstyckning och fastighetsreglering av fastigheter m.m.

- Plan- och bygglovsfrågor

- Kommersiell hyresrätt, arrendefrågor, servitut m.m.

- Tvister i fastighets-, arrende- och hyresfrågor