Travsportsjuridik

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Söker du en jurist specialiserad inom travsporten?

Advokatfirman Treschow & Partner är experter på området och erbjuder juridisk rådgivning och representation inom hästjuridik med fokus på travsport. 

Vi är en av Sveriges mest anlitade inom hästjuridik och hästbranschen med en bred erfarenhet vad gäller avtalsskrivning och tvistemål.

Trav är en passionerad sport som engagerar många i Sverige. Med sin spännande atmosfär och snabba tempo lockar travlopp såväl entusiaster som nybörjare. Medan resultaten ofta står i fokus, är det viktigt att inte glömma det omfattande arbete som ligger bakom varje lopp. Från träning och skötsel av hästarna till den strategiska planeringen av loppen, vilket kräver engagemang och hängivenhet från alla inblandade, inklusive hästägare, tränare och kusk.

De många olika aktörerna inom sporten gör att travsporten är starkt beroende av avtal. Det är av avgörande betydelse att ha välformulerade avtal för köp och försäljning av hästar och andelshästar, avtal mellan ägare, tränare och kusk, samt andra tjänster inom sporten. 

Detta eftersom det ofta uppstår tvister på grund av oklara eller bristfälliga avtal. Det understryker vikten av att skapa skräddarsydda avtal för varje unik situation. Genom att noggrant utforma avtal kan vi hjälpa till att tydligt fastställa rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter, vilket minskar risken för tvister och missförstånd. Att anpassa avtalen efter de specifika behoven och förutsättningarna för varje individuell affär eller tjänst är därför avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv hantering av situationer inom sporten.

Har det redan blivit fel?

Har något gått snett längs vägen? Som erfarna jurister inom travsporten är vi specialiserade på hantering av komplexa processer inom häst- och travsportsjuridik. Detta rättsområde kräver ofta en djup förståelse för både sporten och juridiken för att kunna skapa en övertygande argumentation inför domstol. Vi är experter på att bygga broar mellan dessa två discipliner på ett pedagogiskt sätt för att säkerställa att din rättighet och hästens välmående är tillgodosedda under hela rättsprocessen.

Vi kan bland annat hjälpa dig med följande inom ´travsportsjuridik:

  • Ge stöd och råd i frågor som rör köp och försäljning samt samarbeten
  • I ett tidigt skede göra en bedömning och svara på frågor innan en tvist uppstått
  • Upprätta och granska avtal hänförliga till travverksamhet och hästköp
  • Biträda vid tvister
  • Förhandla och ingå förlikningar

Kontakta oss gärna för kostnadsfri första kontakt om du behöver rådgivning eller är osäker på vilka regler och förfaranden som gäller för din specifika situation. Oavsett om du är privatperson, företagare eller aktiv inom sporten, kan vi hjälpa dig med de unika frågor som uppstår inom travsportsjuridik.


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

Tel: +46 (0) 704-18 55 93