Affärsjuridik Göteborg

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA AFFÄRSJURISTER

Affärsjuridisk rådgivning i Göteborg

Våra engagerade jurister tillhandahåller affärsmässig och affärsjuridisk rådgivning i Göteborg med kvalité i ett brett spektrum av kommersiella frågor. Vi har ett tydligt avtalsfokus och omfattande erfarenhet av att biträda vid upprättande, granskande av avtal samt bistå vid förhandlingar av affärsjuridiska avtal. Vår affärsjuridiska och breda expertis bidrar till effektiv och snabb hantering av våra klienters ärenden. Med vår erfarenhet erbjuder vi högkvalitativ och professionell rådgivning i komplicerade kommersiella projekt. Vi biträder företag och privatpersoner inom alla affärsjuridiska områden och både nationell och internationella. Bland annat bistår vi vid företagsöverlåtelser, upprättande av aktieägaravtal, samarbetsavtal och leveransavtal, tvister samt branschspecifika avtal och frågor.

Affärsjuridiska tjänster

Nedanstående är ett axplock av de jurdiska tjänster vi erbjuder. Läs mer om dem för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Avtalsförhandlingar

På Treschow & Partner är vi specialister på att navigera komplexiteten i avtalsförhandlingar. Vi erbjuder omfattande tjänster för upprättande och granskning av alla typer av kommersiella avtal. Vår expertis säkerställer att dina affärsintressen skyddas genom skräddarsydda avtal anpassade för din unika situation.

Bolagsrättsliga ärenden

Vi hanterar ett brett spektrum av bolagsrättsliga ärenden, från nyemissioner till utformning av aktieägaravtal och andra bolagsdokument. Vårt team av juridiska experter bistår med rådgivning som stärker din verksamhets struktur och främjar långsiktig framgång.

Företagstransaktioner (M&A)

Vår erfarenhet inom företagstransaktioner, inklusive fusioner och förvärv, gör oss till en värdefull partner genom hela processen. Vi genomför noggranna due diligence-undersökningar och hanterar köp, försäljning samt upprättande av nödvändiga avtal och dokument.

Offentlig upphandling

Treschow & Partner erbjuder specialistkompetens inom offentlig upphandling och relaterade överprövningar. Vi guidar dig genom den komplexa juridiska terrängen och säkerställer att dina erbjudanden är konkurrenskraftiga och i linje med gällande lagstiftning.

Arbetsrättsliga ärenden

Vårt team erbjuder expertis inom alla aspekter av arbetsrätten, från anställningsavtal och förhandlingar till uppsägningar och VD-avtal. Vi bistår med rådgivning som skyddar både arbetsgivare och anställda, och säkerställer en rättvis och laglig hantering.

Immaterialrättsliga frågor

Skydda dina innovationer och kreativa verk med vår immaterialrättsliga rådgivning. Vi hjälper dig att navigera i patent-, varumärkes- och upphovsrättsliga frågor för att säkerställa ditt intellektuella egendoms skydd.

Tvister och processer

Vårt team har omfattande erfarenhet av att representera klienter i tvister och processer vid domstol. Vi strävar efter att lösa tvister på ett effektivt sätt som tjänar våra klienters bästa, oavsett om det gäller förhandlingar utanför domstol eller representation i rättegångar.

Om oss

På Treschow & Partner i Göteborg erbjuder vi affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet. Vårt engagemang för dina affärer och vår omfattande erfarenhet säkerställer att du får den professionella rådgivning du behöver för att navigera i affärsjuridikens komplexa värld. Vi är din partner i alla affärsjuridiska frågor, både nationellt och internationellt. Låt oss tillsammans skapa framgång för din verksamhet.

Kontakta oss svar inom 2h. Alltid kostnadsfri första rådgivning. 

E: info@treschowpartner.se
T: +46 (0) 704-18 55 93

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra jurister på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal