Affärsjuridik Göteborg

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA AFFÄRSJURISTER

Affärsjuridisk rådgivning i Göteborg

Våra engagerade jurister tillhandahåller affärsmässig och affärsjuridisk rådgivning i Göteborg med kvalité i ett brett spektrum av kommersiella frågor. Vi har ett tydligt avtalsfokus och omfattande erfarenhet av att biträda vid upprättande, granskande av avtal samt bistå vid förhandlingar av affärsjuridiska avtal. Vår affärsjuridiska och breda expertis bidrar till effektiv och snabb hantering av våra klienters ärenden. Med vår erfarenhet erbjuder vi högkvalitativ och professionell rådgivning i komplicerade kommersiella projekt. Vi biträder företag och privatpersoner inom alla affärsjuridiska områden och både nationell och internationella. Bland annat bistår vi vid företagsöverlåtelser, upprättande av aktieägaravtal, samarbetsavtal och leveransavtal, tvister samt branschspecifika avtal och frågor.

Vi erbjuder affärsjuridisk hjälp inom bland annat:

  • Avtalsförhandlingar, inklusive upprättade och granskade av alla typer av kommersiella avtal
  • Bolagsrättsliga ärenden, såsom t.ex. nyemissioner, upprättar aktieägaravtal och alla typer av bolagshandlingar
  • Företagstransaktioner (M&A, mergers and acquisitions), genomför företagsundersökningar (due diligence)
  • Förhandlar, genomför köp och försäljning av företag samt upprättar de avtal och handlingar som är aktuella i samband med en transaktion
  • Offentlig upphandling såsom överprövningar m.m.
  • Arbetsrättsliga ärenden rörande t.ex anställning, förhandlingar, uppsägningar samt granskning eller upprättande av VD-avtal
  • Immaterialrättsliga frågor
  • Tvister och processer vid domstol

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra jurister på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal