Affärsjuridik

Ta hjälp av våra kunniga & erfarna affärsjurister

- Avtalsförhandlingar, inklusive upprättade och granskade av alla typer av kommersiella avtal

- Bolagsrättsliga ärenden, såsom t.ex. nyemissioner, upprättar aktieägaravtal och alla typer av bolagshandlingar

- Företagstransaktioner, genomför företagsundersökningar (due diligence), förhandlar om och genomför köp och försäljning av företag samt upprättar de avtal och handlingar som kan bli aktuella i samband med en transaktion

- Offentlig upphandling såsom överprövningar m.m.

- Arbetsrättsliga ärenden rörande t.ex anställning, förhandlingar, uppsägningar samt granskning eller upprättande av VD-avtal

- Immaterialrättsliga frågor

- Tvister och processer vid domstol