Sociala medier

TRESCHOW & PARTNERS SENASTE INLÄGG PÅ SOCIALA MEDIER

Instagram

Vad är egentligen ett dolt fel på hus
Vad är egentligen ett dolt fel på hus

Vad är egentligen ett dolt fel på hus?


Det här med dolda fel har många hört talas om, men många vet inte exakt vad det innebär.


För att ett fel ska räknas som ett dolt fel ska felet ha funnits vid köptillfället. När det gäller "dolda fel" ska de inte heller ha varit upptäckbara. Om man därefter ser till husets skick, ålder och pris så ska felet dessutom inte ha varit förväntat. Ofta talar man dessutom om att det dolda felet ska påverka marknadsvärdet.

Hos oss är första kontakten alltid kostnadsfri.Fullmakt
Fullmakt

Ska du ge någon fullmakt att ingå avtal eller handla för din räkning? Då finns det vissa saker som är bra att tänka på. En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig, även om det i vissa fall ställs krav på skriftlighet. 

En skriftlig fullmakt bör undertecknas av fullmaktsgivaren och av fullmakten ska det framgå vem som är fullmaktsgivare och vem som är fullmaktshavare samt vad fullmakten omfattar. Avseende fullmaktshavarens möjligheter att binda fullmaktsgivaren vid avtal med tredje man görs åtskillnad mellan behörighet och befogenhet, alltså vad fullmaktshavaren kan respektive får göra. När handlingen som fullmakten avser är utförd bör du återkalla fullmakten samt återta eventuell skriftlig handling.


Har du frågor kring fullmakter eller vill du ha hjälp att upprätta en fullmakt bistår vi dig gärna med detta.


Avtal vid hyra av lokal eller boxplats
Avtal vid hyra av lokal eller boxplats

Ska du hyra en lokal, boxplats eller liknande?


Tänk då på att reglera i ett skriftligt avtal vad som gäller avseende bl.a. uppsägningstid, vad som händer vid avtalsbrott, vilka skyldigheter respektive part har och vilken ersättning som ska utgå.


Vi bistår dig gärna med att upprätta ett avtal och se över riskerna.

Bra att veta om vigsel
Bra att veta om vigsel

Äktenskap ingås antingen genom kyrklig eller borgerlig vigsel. Kyrklig vigsel förrättas inom ett trossamfund som har fått Kammarkollegiets tillstånd att förrätta vigsel. Kyrklig vigsel sker enligt den ordning som gäller inom trossamfundet. I det fallet ett trossamfund saknar tillstånd från Kammarkollegiet måste paret genomgå en borgerlig vigsel för att vigseln ska vara juridiskt giltig. 🕍🕌⛪️
.
Länk till Kammarkollegiet:
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/trossamfund-vigsel-begravning/hitta-samfund-med-vigselratt
.
Borgerlig vigsel kan väljas av alla. Sådan vigsel förrättas av särskilda borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. 🏛
.
Innan vigseln måste man ansökan om hindersprövning hos Skatteverket. ✍🏻
.
Länk till Skatteverket:
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/forevigselnhindersprovning.4.76a43be412206334b89800020477.html


Vad innebär det att häva ett köp
Vad innebär det att häva ett köp

Att häva ett köp innebär att du lämnar tillbaka varan som du köpt och att du får pengarna tillbaka. Du har rätt att häva ett köp om felet är väsentligt för dig som köpare och säljaren inte kunnat laga varan eller gett dig en ny vara.


Har du frågor kring hävning eller annat får du gärna kontakta oss.

Besikta häst inför köp
Besikta häst inför köp

Har du hittat din drömhäst och är det nu dags för köp?


Tänk då på att genomföra en besiktning innan du köper hästen. En besiktning kan kännas som en tråkig utgift men i längden kan det vara en investering jämfört med de kostnader du annars kan dra på dig om hästen efter köpet skulle visa sig ha ett fel.


Är det dessutom en lite dyrare häst rekommenderar vi att ni genomför en undersökning där hästen röntgas.


Lycka till med era hästköp!