Hyresrätt och fastighetsrätt

Omfattande Juridisk Rådgivning inom Hyresrätt – Treschow & Partner

Vi guidar dig i hyresrätten

Att hantera hyresrättsliga frågor kräver inte bara juridisk expertis utan även en partner som förstår de praktiska och affärsmässiga aspekterna av fastighetsbranschen. Treschow & Partner står vid din sida, redo att navigera dig genom varje steg i hyresprocessen, oavsett om det gäller privat eller kommersiell hyresrätt, plan- och bygglovsfrågor, eller mer specifika ärenden som arrende, servitut och bostadsrättsfrågor.

Varför juridisk rådgivning är avgörande

Komplexa Regleringar

Hyresrättslagstiftningen är komplex och ständigt föränderlig. Vi håller dig uppdaterad och säkerställer att dina avtal och handlingar är i linje med gällande lagar och praxis.

Skydda Dina Intressen

Vårt mål är att skydda dina intressen, oavsett om du är hyresvärd, hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller del av en bostadsrättsförening. Vi erbjuder rådgivning som är skräddarsydd för din unika situation.

Treschow & Partners Utökade Hyresrättstjänster

Plan- och Bygglovsfrågor

Vi hjälper dig att navigera i plan- och bygglovsprocessen, från ansökan till godkännande, och ser till att alla juridiska krav är uppfyllda.

Kommersiell Hyresrätt

Vår expertis inom kommersiell hyresrätt säkerställer att dina affärslokaler och kommersiella fastigheter hanteras med omsorg och professionalism.

Arrendefrågor och Servitut

Vi ger råd och stöd i frågor som rör arrendeavtal och servitut, och ser till att dina rättigheter och skyldigheter är tydligt definierade och skyddade.

Tvister i Hyresfrågor

Vid tvister erbjuder vi skicklig representation och strävar efter att lösa konflikter på ett effektivt och rättvist sätt.

Nyttjanderätt

Vi hjälper dig att förstå och hantera nyttjanderättsliga frågor, så att du kan utnyttja och skydda dina rättigheter fullt ut.

Bostadsrättsfrågor, Ombildande samt Överlåtelse

Från ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, till överlåtelse av bostadsrätter, vårt team erbjuder expertis för att säkerställa en smidig process.

Förenings- och Lokalfrågor

Vi bistår bostadsrättsföreningar och andra föreningar med juridisk rådgivning kring förvaltning, styrelsearbete och lokalfrågor.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal

Tel: 0704-185593