Nyheter

SENASTE NYTT FRÅN ADVOKATFIRMAN TRESCHOW & PARTNER


I alla samhällen är människor mer eller mindre beroende av varandra. För att ett samhälle ska kunna fungera så behövs det olika regler. Om man ser till samhällsnivå så är det många centrala funktioner som sköts gemensamt. Exempel på dessa centrala funktioner är utbildning, vård, vägar, försvar. Andra typer av funktioner kan vara att ett utbud av...

Som affärsjurist biträder du som jurist eller advokat ett företag med affärsjuridisk rådgivning. Till skillnad från bolagsjurist så arbetar inte en affärsjurist på det bolag som de rådger utan affärsjuristen är oftast anställd på en advokatbyrå eller juristbyrå.

Som advokat får man ofta frågan vad det innebär att arbeta med affärsjuridik och vad affärsjuridik är. Ett enkelt svar på frågan är att affärsjuridik är alla lagar och regler som juridiskt rör ett företag. När det gäller lagar och regler som berör företag emellan, privatpersoner emellan eller mellan företag och privatpersoner så kallas detta för...

Bygglov

29.07.2020

Ska du bygga en altan eller göra en tillbyggnad på ditt bostadshus? Då kan du behöva ansöka om bygglov hos kommunen.

Strandskydd

23.06.2020

Äger du en sjötomt och vill exempelvis anlägga en brygga? Då kan det vara bra att veta att det finns lagar som reglerar om du får göra detta eller ej. Det är nämligen så att trots det faktum att du äger marken och en bit av vattnet kan du behöva ansöka om dispens hos kommunen eller länsstyrelsen för att få...

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Det du ska tänka på är att alla formkrav är uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Allt utom dina bröstarvingars laglotter kan du testamentera till vem som helst.


Bli först att läsa våra nyheter, registrera din e-postadress


Vad är egentligen ett dolt fel på hus
Vad är egentligen ett dolt fel på hus
Fullmakt
Fullmakt
Avtal vid hyra av lokal eller boxplats
Avtal vid hyra av lokal eller boxplats

Vad är egentligen ett dolt fel på hus?

Det här med dolda fel har många hört talas om, men många vet inte exakt vad det innebär.

För att ett fel ska räknas som ett dolt fel ska felet ha funnits vid köptillfället. När det gäller "dolda fel" ska de inte heller ha varit upptäckbara. Om man därefter ser till husets skick, ålder och pris så ska felet dessutom inte ha varit förväntat. Ofta talar man dessutom om att det dolda felet ska påverka marknadsvärdet.

Hos oss är första kontakten alltid kostnadsfri.Ska du ge någon fullmakt att ingå avtal eller handla för din räkning? Då finns det vissa saker som är bra att tänka på. En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig, även om det i vissa fall ställs krav på skriftlighet. 

En skriftlig fullmakt bör undertecknas av fullmaktsgivaren och av fullmakten ska det framgå vem som är fullmaktsgivare och vem som är fullmaktshavare samt vad fullmakten omfattar. Avseende fullmaktshavarens möjligheter att binda fullmaktsgivaren vid avtal med tredje man görs åtskillnad mellan behörighet och befogenhet, alltså vad fullmaktshavaren kan respektive får göra. När handlingen som fullmakten avser är utförd bör du återkalla fullmakten samt återta eventuell skriftlig handling.

Har du frågor kring fullmakter eller vill du ha hjälp att upprätta en fullmakt bistår vi dig gärna med detta.

Ska du hyra en lokal, boxplats eller liknande?


Tänk då på att reglera i ett skriftligt avtal vad som gäller avseende bl.a. uppsägningstid, vad som händer vid avtalsbrott, vilka skyldigheter respektive part har och vilken ersättning som ska utgå.


Vi bistår dig gärna med att upprätta ett avtal och se över riskerna.


Bra att veta om vigsel
Bra att veta om vigsel
Vad innebär det att häva ett köp
Vad innebär det att häva ett köp
Besikta häst inför köp
Besikta häst inför köp

Äktenskap ingås antingen genom kyrklig eller borgerlig vigsel. Kyrklig vigsel förrättas inom ett trossamfund som har fått Kammarkollegiets tillstånd att förrätta vigsel. Kyrklig vigsel sker enligt den ordning som gäller inom trossamfundet. I det fallet ett trossamfund saknar tillstånd från Kammarkollegiet måste paret genomgå en borgerlig vigsel för att vigseln ska vara juridiskt giltig. 🕍🕌⛪️

Länk till Kammarkollegiet:
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/trossamfund-vigsel-begravning/hitta-samfund-med-vigselratt

Borgerlig vigsel kan väljas av alla. Sådan vigsel förrättas av särskilda borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen.

Innan vigseln måste man ansökan om hindersprövning hos Skatteverket. 

Länk till Skatteverket:

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/forevigselnhindersprovning.4.76a43be412206334b89800020477.html

Att häva ett köp innebär att du lämnar tillbaka varan som du köpt och att du får pengarna tillbaka. Du har rätt att häva ett köp om felet är väsentligt för dig som köpare och säljaren inte kunnat laga varan eller gett dig en ny vara.

Har du frågor kring hävning eller annat får du gärna kontakta oss.

Har du hittat din drömhäst och är det nu dags för köp?

Tänk då på att genomföra en besiktning innan du köper hästen. En besiktning kan kännas som en tråkig utgift men i längden kan det vara en investering jämfört med de kostnader du annars kan dra på dig om hästen efter köpet skulle visa sig ha ett fel.

Är det dessutom en lite dyrare häst rekommenderar vi att ni genomför en undersökning där hästen röntgas.

Lycka till med era hästköp!


Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt första samtal