Tjänster

Med Treschow & Partner kan du vara säker på att allt blir rätt

 Treschow & Partner erbjuder juridisk rådgivning oavsett om du behöver hjälp att skriva ett avtal eller hamnat i tvist.

Våra engagerade jurister tillhandahåller juridisk rådgivning för fotbollsspelare, föreningar och andra aktörer. Vi kan bistå med juridisk expertis vid exempelvis avtalsskrivning, förhandlingar eller tolkning och rådgivning av SvFF och FIFAs olika regelverk. 

Vi hjälper dig förstå fotbollens regelverk 

Du kanske hamnat i tvist eller bara vill få en god förståelse för SvFFs stadgar eller det nya agentregelverket FFAR. Oavsett din situation kan adekvata kunskaper vara avgörande. Samtidigt vet vi att det sportsliga arbetet tar upp stort fokus och att det kan vara svårt att förstå hur alla regler ska tolkas. Risken är dock att det sportsliga arbetet påverkas negativt, därför erbjuder Treschow & Partner utbildning och rådgivning om de olika reglerna så att du eller din förening kan undvika onödiga tvister och kostnader.

Det finns många situationer där aktiva inom fotbollen oavsett nivå eller roll kan dra stor nytta av kompetent juridisk rådgivning

Vi vet att fotbollen har många olika aktörer och att olika typer av frågor och problem uppstår. Juridisk rådgivning erbjuds därför till dig som är:

  • Fotbollsspelare 
  • Tränare och ledare
  • Föreningar
  • Agenter
  • Föräldrar 
  • Domare m.fl. 

Avtal

Fotbollsbranschen kännetecknas av kontrakt och avtal. Därför kan undermåliga avtal få långtgående konsekvenser. Treschow & Partner har gedigen erfarenhet gällande avtalsrätt och kan hjälpa er med avtalsskrivning och avtalstolkning. Oavsett om det handlar om ett spelarkontrakt eller ett kommersiellt avtal  med sponsorer. Nedan följer några exempel på situationer där juridisk hjälp kan vara avgörande:

Skriva avtal

Spelarkontrakt, agentkontrakt, sponsoravtal m.m. 

Spelaravtal

Avtalstolkning

Tvister om hur ett avtal ska tolkas är  vanligt i alla branscher. 

Utbildning

Vi tror att fotbollens aktiva kan ha ett behov av en grundläggande utbildning om de olika stadgor och bestämmelser som spelare och föreningar måste följa. Vår uppfattning är att alla aktiva bör ha en grundläggande kunskap om sina rättigheter och skyldigheter sim aktiva inom svensk fotboll. Vi erbjuder därför en grundläggande utbildning om fotbollens olika regelverk.