Hållbarhetsrapportering CSRD

FÅ HJÄLP AV VÅRA KOMPETENTA OCH ERFARNA JURISTER

Hållbarhetsrapportering CSRD 

Utarbetande av Hållbarhetsrapporter

Att utarbeta en hållbarhetsrapport som uppfyller CSRD:s krav kan vara en komplex process. På Treschow & Partner stödjer vi ditt företag i varje steg av denna process. Vi hjälper till med att samla in nödvändig information, analysera data och utforma rapporten på ett sätt som är transparent, korrekt och i linje med CSRD:s krav.

Publicering av Hållbarhetsrapporter

Vi hjälper ditt företag att publicera hållbarhetsrapporter på ett sätt som uppfyller CSRD:s krav och som kommunicerar ditt företags hållbarhetsarbete på ett effektivt sätt. Vi ger råd om hur och var rapporten bör publiceras för att nå ut till relevanta intressenter och för att uppfylla CSRD:s krav på transparens.

Granskning av Hållbarhetsrapporter

Vårt team av experter granskar dina hållbarhetsrapporter för att säkerställa att de uppfyller CSRD:s krav. Vi ger konstruktiva rekommendationer för förbättringar och hjälper dig att upprätthålla högsta möjliga standard i din rapportering.

Kontinuerlig Uppdatering av Hållbarhetsrapporter

Vi erbjuder stöd för kontinuerlig uppdatering av dina hållbarhetsrapporter. Vi håller oss ständigt uppdaterade om de senaste utvecklingarna inom CSRD och ger ditt företag den rådgivning det behöver för att hålla sina rapporter aktuella och i linje med de senaste kraven.

Utbildning i Hållbarhetsrapportering

Vi erbjuder utbildning för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbarhetsrapportering inom ditt företag. Vi tror på att utbilda både ledare och anställda för att skapa en företagskultur som är redo att möta CSRD:s krav på hållbarhetsrapportering.


Kontakta oss för att få hjälp med er hållbarhetsrapportering.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra advokater på Treschow & Partner:


Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal 

Tel: 0704-185593

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi som experter på företagsjuridik, är redo att hjälpa er hantera de nya kraven från CSRD-direktivet.

Vi ger rådgivning och tolkning av direktivet, stödjer designen av hållbarhetsrapporter för att säkerställa överensstämmelse och genomför granskningar för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Med kontinuerligt stöd och uppdateringar om CSRD och andra relevanta EU-direktiv, strävar vi efter att underlätta navigeringen i den komplexa företagsjuridiska världen. Vi är din pålitliga partner för framgångsrik affärsdrift och juridisk överensstämmelse.